Den stora Glömskan var inget fenomen som endast och enbart oroade neoluddisterna. Det fanns väldigt många bland neoidealisterna som också länge velat försvara det som höll på att avta, förtvina, tyna bort och långsamt försvinna.

De sa:

   Den som inte kommer ihåg historien, är dömda att återupprepa den, hade den berömde amerikanske författaren George Santayana så riktigt förklarat!

Hade de rätt? Var det verkligen så? Var historien alltid ”upprepningsbar” och helt och hållet beroende av vad människorna kunde hålla kvar och bevara i sina minnen?

Den mest extrema gestaltningen av en sådan världsbild skulle medföra att hela planeten Tellus långsamt men säkert skulle förvandlas till ett Världsmuseum. Först i en förkortad, komprimerad, förtätad, artificiell och syntetisk form, kanske i en förstärkt virtuell verklighet. För att så småningom bli till uttryck och föreställningar i alla tänkbara media och material.

I forntiden och förhistorien låg lager på lager, av geologiska tidsperioder i den geologiska tidsskalan. Från då planeten Tellus blivit en egen, självständig, ensam entitet, fram tills när det människoliknande däggdjuret utvecklades fram till de senaste formerna av arten Homo. Skulle, tänkte Fabian, inte den stora Glömskan finnas, skulle allt från forntiden stå kvar, bestå och uppfylla jordens yta. Från början en värld av ordning och kosmos, tills när allt blivit till artefakter, föremål och händelser.

Fabian hade inte långt kvar i sitt forskningsarbete, tills att han skulle gissa, förstå och upptäcka hur nostalgisterna tänkte.

De var allra först en mycket liten grupp på endast tre personer, alla män över medelåldern, snart färdiga med sina liv på jorden. De höll sig till muntliga samtal och överenskommelser, utan bruk av elektroniska eller elektriska kommunikationsmedel. För att kunna bevara sin hemlighet, höll de sina möten i en grotta, någonstans på en ö i Oceaniens arkipelag.

De sökte sig tillbaka till Människans ursprung. Inte den biologiska, genetiska eller evolutionära, utan det som de ansåg var artens andliga första idé och skapelse. Något som kunde låta som identiskt med neoidealismens visioner om ett ursprung, men det var dess absoluta motsats och motpol i mänsklighetens världar.

Annonser