Svartråttornas barnbarn.

Svartråttorna kallade de sig för, som var allra mest aggressiva motståndare till neoidealismen och SpåRätt, bland neoluddisterna i Australien och Oceanien. De hade, när de varit som mest aktiva, sänt ut en farkost med självmordspiloter och bombat det andra stjärnskeppet som SpåRätt sänt ut mot planeten Ellek. Avsikten hade inte varit att spränga sönder den och sig själva, utan att kapa och föra tillbaka skeppet till Tellus och neoluddisterna. Detta för att de skulle kunna undersöka innehållet i SpåRätt III och förstå vad neoidealisterna och företaget SpåRätt hade för avsikter, i sitt samarbete med ellekarna.

Då ledningen för neoluddisterna följde samma ideologiska tänkesätt som ledaren Kurt Titahn, ansågs Svartråttorna vara alltför extrema, i tanke och handlingar. De hade inte ledningens officiella stöd, men ingen lyfte heller ett finger för att hindra eller avsluta deras aggressiva handlingar och metoder.

När så Kurt Titahn gått ur tiden, sammanföll neoluddismen i flera fraktioner, lösa nätverk och enskilda provokatörer. Det var då som ”Svartråttornas barnbarn” skapade, utformade och förklarade sig tillhöra Nostalgismen och nostalgisterna. De hänvisade till allt omkring mänskligheten, som funnits sedan tidernas begynnelse, i kulturen, traditionen, göromålen och föremålen.

Av mer sociala och oroade neoluddister fick de ofta frågor om ifall de verkligen, på riktigt, genetiskt, var ”Svartråttornas barnbarn”. Men de fick aldrig något svar. Den första planen från nostalgisterna var att ”köra sitt eget race”, inte blanda in tveksamma, tvehågsna, veliga och undrande. De skulle fungera som en hemlig cell, där endast den som skulle bidra och utföra något, skulle vara delaktig och helt och hållet ansvarig. Så kunde de fungera effektivt, rationellt och utan ifrågasättanden, diskussioner och meningsskiljaktigheter.