Det föll sig naturligt att medlemmar i SpåRätt hamnade mer centralt, medan gamla orkeslösa invånare från förorter och landsbygden, hamnat längre ut och bort, från mitten och centrum.

Som ett spindelnät eller koncentrisk labyrint i spiralform, växte rymdstadsgalaxen inifrån och utåt, från centrum och ut i periferierna. För att förenkla transporterna mellan zoner och distrikt, fanns det ett koordinatsystem av färdmedel och vägnät, som tunnelbanor, rälsbussar och tunnlar för rymdfärjor och flygbilar.

Mich och Zanna mötte många trevliga, glada men trötta medborgare och passagerare under färden uppåt och ut i rymden. Det var ingen idé till att knyta några kontakter. De kunde ändå inte veta om de någonsin skulle träffas igen, i framtiden. Där fanns många äldre och ensamstående, yngre singlar och några få barnfamiljer. De flesta av barnfamiljerna på jorden, hade redan valt att sälla sig till neoluddisterna, vid Australasien. De ansåg att det skulle bli nyttigare och bättre för barnen, när de växte upp, att uppleva naturen med landskap, vatten, den friska luft som fanns kvar och ytor av sand och jord att leka och springa på.

Hissarnas inre rum liknade kontorslandskap, men kunde samtidigt påminna om färjeterminaler och flygkabiner. Det fanns inga matserveringar eller mänsklig personal att kontakta, men livsmedelsautomater, förpackningar med rent dricksvatten och så robotar som åkte lite kors och tvärs, för att finnas till hands om det var någon som behövde fråga om något.

Sätena var placerade i långa rader, här och där med bordsytor emellan, ifall någon ville ställa ifrån sig handbagaget med det allra käraste och nödvändigaste i.

Inför avresan hade de genomgått flera utbildningar och kurser, för att i god tid innan bli väl förberedda på vad de skulle få uppleva och vara med om. En sådan kurs innehöll meditation och medveten närvaro, mindfulness. Istället för att sitta och ha tråkigt, försöka sova eller koppla av, kunde de resande koncentrera sig på sin andning, räkna andetagen in och ut och bli uppmärksamma på den närmaste omgivningen.

Zanna plockade fram en broshyr och en planritning över deras nya boende. De hade redan förberett sig, med att markera på ritningen hur de ville att lägenheten skulle vara möblerad. Detta också till hjälp för flyttkarlarna, som skulle ställa deras bohag i ordning, innan de hade anlänt.