Arkiv för kategori: Uncategorized

A Work in Progress. Welcome back, later.

Extrovert – Introvert

Prescriptive – Descriptive

Left-handed – Right-handed

Sinister – Write me A – Letter

Productive – Seductive

Converted – Distracted

Conserved – Reversed

Multichoiced – Singlehanded

Discovered – Invented

Restrained – Ambitious

Det Associativa Steganografiska Ordkonstverket är en samplad miktion av fiktion, diskmaskinsrealistisk allmänbildning, valda delar av vetenskap och beprövad erfarenhet, men även sådana informationsbitar som, hypotetiskt, kan upptäckas i dimensioner, typ alternativa fakta i alternativa världar, utanför gränsen av allt rimligt tvivel.

För att utnyttja ett väl utslitet uttryck:

”Låt Endast Medfödd och Betingad Obegränsad Fantasi på Högvarv begränsa Världen i Nuläget från Förflutet in i en eventuell Framtidigarelagd Händelse.”

Brott mot, i synnerhet, preskriptiv grammatik, bör betraktas med överseende under förmildrande omständigheter.

Den Associativa Steganografiska Ordkonsten (lämpligt förkortat till ”Ordkonsten”) gestaltas bäst med semiotiska tecken på deskriptiv grammatik, paradoxala syllogismer, inexakta metaforer, diaboliska tautologier, paranta parabler, pretraumatiska truismer samt allt annat som språkspelet, i Wittgensteins fotspår, kan erbjuda för så gott som ingenting.

Den gängse klassiskt betingade steganografen upptar sin egentid med sakförhållanden där ett större föremål inom rimliga gränser, skyddar ett inre, mindre oskyldigt objekt från utomstående obehörigas granskande, integritetskränkande blickar.

Erfarna steganografer inom det sedan länge etablerade trendsättande konsthantverket är väl förvissade om truismen:

”Alien är utvald till världens bästa lärare.”

Enda diametralt motsatta skillnaden från andra mera normbildande pedagogiska utbildningar är att dylika sätter ut betygen i skriftliga referenser, medan Fienden (var god ersätt med: ”Obehöriga Utomstående Bokstavstrogna Legaliserade”), i en särklass för sig, utnyttjar en skala mellan graderna minus tio och plus ett.

Minus tio motsvarar ett tio gånger så hårt straff värre än döden.

Plus Minus Noll är lika med plötsligt försvunnen, antingen upp i rök genom nysotad skorstenskanal utan eld, hemligstämplad handling där inget skriftligt meddelande till närmaste anhöriga är angivet, bort till okänd ort, typ Shangri-La.

Heltalet Ett betyder att den egna Ordlekaren på Språkspelets Bortaplan, fortsätter oförtrutet vid sunda vätskor och med den stillatigande hälsan i orubbat läge.

En typiskt lämplig metafor skulle kunna ange hur den klassiskt betingade Steganografin förmedlar dolda informationsbitar i, bildligt talat, Schwitterska bricollage, förhistoriska arketypiska artefakter, typ Hans Klee och Jean Dubuffet, eller, senast à la Mode, Banksys schablonavtryck. (Detta kommer så småningom att ge media anledning till en helt annan nytolkning av uttrycket: ”Måla Horne-Pär på Väggen”.)

Den Associativa Steganografiska Ordkonsthantverkaren sysselsätter sig kontinuerligt samt progressivt med abstrakt-sublima, cybernetiskt-digitala samplade informationsbitar i högst två dimensioner på ett tillgänglig för alla inom kategorierna Gemene Man, Crethi och Plethi samt Detektiven Allmänheten där, inte att förglömma, även tillhöriga Utomstående Obehöriga Motståndarlaget (Anskrämliga Nättroll, med främsta egenskapen att, likt en nyss utsprungen gul Fetknopp, spricka i solskenet, som helt på ideell basis, med obegränsad tillgång till ”Hästar från Troja”, drivs till oansvarigt intrång på Odalbondens egendomar i fysisk bemärkelse.

Svarthatten, i Gråkappans skepnad, som hellre än gärna umgås med andra ljusskygga och iskalla element, typ Isprinsessan Sonia Tonya Heine Hardings Двойник, Dvojnik, djupt inne i Dark Nets välbevakade orter och fuktskadade källarhålor.)

Ute på hemmaplan bör Läsare/Tydare och andra Ordkonsthantverkare in Spe se upp för volontära solitärer, ofrivilliga isolerade enstöringar och eremiter i snäckskal, som välinformerad kunskapare genast upptäcker en illa dold korrelation med cynikern Diogenes vindruvstrampartunna, utklädda, med uppkörd gasfylld lösmage, till framtida inartefarktoffer med svikna nyårslöften, velourpappor i retro combinations, sneakers som stinker vällagrad grönmögelost av finaste kvalitet, nybakad balaclava, biståndsarbetande på övertid robin hood-jacka, subkulturellt designad Guy Fawkes-mask och, som grädde på moset, lufttätt munskydd märkt ”BC”.

En normalbegåvad ordlekare inom språkspelet är både genetiskt och miljöbetingat utrustad med särdraget Paranoia.

Därför är det alls inte oväntat att upptäcka hur vederbörande i översta lådan på nattduksbordet är en oregistrerad innehavare av utensilien Cool Pacemaker, storlek 44, motsvarande allvarligt krympt XL.

Ett annat säkert kännetecken är att de gärna uppträder i offentliga miljöer som neddrogade alienerade somnambulerande mullvadar.

If U don’t Fake It, U lose It.

Som föredömlig förebild och symbol för var och en av Associativa Steganografiska Ordkonstmakare in Spe (i ex Läsare/Tydare) kan Trubbnos ödesmättade yttre i tillståndet mycket gisten, försjunken och inom utmätt tidsrymd, förpassas till stadiet av sönderfallande brasved.

Från logdans till bryggdans, gäller samma underförstådda tystnadskulturs idoler av odödliga samt oersättliga avbilders, tillrättavisningar och, då nöden så kräver hedersamma tillrättalägganden.

”Får jag lov min Sköna” är tills vidare, eller fram tills att annat anges, ersatt med:

”Är motsvarande Jämställda inställd på omedelbart, under tillämpande av skriftligt samtycke, målsättningen att efter mer konventionellt betonat förspel ovanför mellangården, förbereda i överenstämmelse med tidigare i skrift formulerad överenskommelse, med harmoniskt gemensam ansträngning uppnå en eskalerande, i betydelsen; progressivt-expansivt exponentiellt expressiv utlevelse, men fortfarande med medvetandet inställd på empatisk inlevelseförmåga, intuitivt i ömsesidigt samförstånd, typ relation, uppleva högsta möjliga optimala läge av tillfredsställelsegrad före utlösande av upplösande av den tillfälligt temporära (sic!) symbiosen, särskiljande entropi.”

En minnesbild i särklassen av Spontan kaskadsatori, kan verka som katalysatorisk utlösningsmekanism av förträngda, undanträngda, bortträngda och till och med till 99%, utraderade minnen som La Revue en Passante.

Den Uteslutna Tredje i angränsande Sofia-kajplatsläge har fram tills att rätt stund inträffat, upplevt en kraftigt nedklippt version av sentimentalstyrd, melankolisk-melodramatisk karaktär.

Inlärt hjälplöst kognitivt beteende är snarare en belastning än till outnyttjad resurs, när vederbörande kan åhöra hur historiens utbredda vingslag susar förbi som kamikaze-änglalika skrattmåsar ovanför Magaluf av turister från när och fjärran, heltäckta stranddynor.

Nyanser av helt vitt skilda slag framkallar falska, men ändå bitterljuva, minnen från en svunnen tid då Trubbnos ännu så länge låg på trailern som en oskriven ark.

Kringstående åskådare i obearbetat tillstånd av affekt kan gement uppleva den överraskande oförutsedda effekt som inför Trubbnos oskyldiga utseende utgör en bestående inverkan på deras framtida återstående dar.

Trubbnos, stolt men inte med nosvis, inväntar med både en viss irrationell nervositet och inre sjudande glädje, det oundvikliga ögonblick när akterspegeln ska, i tyst samtycke, upptas av vattenytans obevekliga ytspänningsomfång.

Händelseförloppet sker som brukligt enligt gamla föråldrande, snart bortglömda, traditioner ske i etapper tre.

Ensambarnet Ellinor har det tysta hedersuppdraget att delge sjöfarkosten dess slutgiltiga namnförslag.
Runt relingen står ett frisinnat, frimodigt och ledigt demokratiskt etablissemang i vilket glamorösa sällskap av nära anhöriga, vänner och bekanta samt deras äktenskapliga, eller tillfälligt utomäktenskapliga, högtidliga förbindelser med oförutsedda mellanmänskliga förehavanden som, så långt det goda anseendet kan utsträckas, alltid inleds av outtalade överenskommelser inom lagens råmärken av plötsligt samtycke, med anor långt tillbaka till allmogens gamla hederliga tystnadskultur från anno daxomal.

På den tiden då farfar var ung, bjöds farmor upp till logdans och tillbringade dygnets mörkaste timmar i hetaste samtycke uppe på höskullens tvärbalk. Nu, under samtidens borgliga skymning, råder helt andra förhållanden.
Fadern Evert målar med mönja namnet ”Trubbnos” på förens undersida, typ skrov, närmast relingen. Intentionen är ju ändå att betäckningen också ska vara fullt redbar även under gång i minst femton meter höga vågkaskader.
Efter utfört hantverk knyter Evert fast den legendariska Gula Änkan i en pudervit lina, otvivelaktigt tunnare än det tåg som används för att dra fram liket från ett råsegel i kryss, tills att vinden faller platt till föga.

Så överlåter han med varm hand det nu förväntade uppdraget till dottern Ellinor, att med en sådan kraftfull ansträngning att ett sprudlande skum uppstår som av sig själv då den plomberade buteljen sammanstöter med Trubbnos framparti.

Onkel Valle ställer sig på landbacken med valthornets munstycke mot småleende trutande garnityr.

Alla inblandade i närvarande moment vet redan i förhand att Valle har sin egen uppfattning om begreppet ”potpurri”.

Ingen kan ha mindre fel.

Hornstötaren inleder med ”Jag längtar till Italien”, med textraden ”med små citroner gula” i mjuka dalsänkande tongångar glider över till ”Pippis Sommarsång” och ”Och marken är så grön” och, till allas uttryck av spontan överraskning, erbjuder en enastående akt av empatisk inlevelse då sekvensen avslutas med ”Vildandens sång” vars klartext skildrar en andhona med saknaden efter en frånfället av tidigare särbo, nu sambo och, om inte den ödesmättade incidenten inträffat, blivande äkta draken. blivit satt ur spel av anstiftande rival.

Familjefadern, tillika springer spanieln Pompes husbonde och snart också invigd i den hemliga kategorin av Vegamössbekädda inombordare, ikläder sig strax en seriös min som i synnerhet tilltalar de mer mogna välutvecklade utrustade med det svagare könet som främsta attribut.

Det kontrafaktiska handlingsomkastet är direkt samplat från Bibeln, Gamla testamentet, Genesis, Första Mosebok:

 1. Och Gud sade: »Låt oss göra människor till vår avbild, till att
  vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och över
  fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela
  jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden.»
 2. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild
  skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.
 3. Och Gud välsignade dem; Gud sade till dem: »Varen fruktsamma och
  föröken eder, och uppfyllen jorden och läggen den under eder;
  och råden över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen
  och över alla djur som röra sig på jorden.»

Och (Andra kapitlet) lite längre ner under:

 1. Då lät HERREN Gud en tung sömn falla på mannen, och när han hade
  somnat, tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med
  kött.
 2. Och HERREN Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit
  av mannen, och förde henne fram till mannen.
 3. Då sade mannen: »Ja, denna är nu ben av mina ben och kött av
  mitt kött. Hon skall heta maninna, ty av man är hon tagen.»
 4. Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och
  hålla sig till sin hustru, och de skola varda ett kött.

Med långa kliv och utstrålande starkast möjliga handlingskraft mätt i Joule traskar den blivande skeppsredaren fram mot vintage Mercedes Benz 220 i gräddgul lack, sjunker ner i nötlädersätet framför instrumentbrädan av äkta jakaranda och förbereder samtliga närvarande utomstående inför det som snart på gång hända skall.
Evert, med den hemliga drömmen om tillförordnad befälhavare på ångaren Rullaren, kör med en glättig, men ändå seriöst beslutsam min, nedför rampen.

Trubbnos är, liksom en ofrivillig ensamstående sillgrissleunge, beredd inför sitt första och kanske sista språng uppifrån Dovers höga klippor, redo för sin första jungfrutur.


Evert, med lätt men ändå fast hand runt hennes rundnätta midja, leder äkta makan Hulda, som en riktig Hopp-i-land-Kalle, föremålet för livslångt samtycke över landgången och relingen.
Med näst intill överdriven försiktighet, ser Evert till att huldran, med huvudet först, så de med sylvassa klackar fotbeklädnaderna och sist rumpan där bak, och strax därpå även deras biologiskt genetiska avkomma, Ellinor, ner på däck med fötterna först.


Evert, med Vegamössan käckt på svaj, ställer sig bakom rodret, sätter tändkulemotorn i rörelse. De närvarande, ännu så länge icke inbjudna ombordvarande, vinkar och viftar med båda händerna i luften, hurrar, jublar och, den från tidiga barnaåren, inadopterade farbror Sverker avfyrar till och med ett löst skott från sin hemsvarvade mörsare, kaliber 40 millimeters.

En sval brist far som ett stråk över vattenytan in från Baltiska Havet, förbi Söderarm, varvar Norröra, vilar på Rödlögas enstaka enar, far som ett jehu genom Sandhamns Värdshus terrasspjälor, sammanträffar med en vindil från sydväst och punktmarkerar Vaxholms yttre murförhållanden i riktning mot Båtmanshättan.

Trubbnos förtonar. Endast en krusning över fjärden återstår av brisen från utomskärs och en motvind för med sig jaktens hänsynsfullt taktfasta dunkande ut mot Sveriges inlopp från arkipelagens yttersta landmärken.

I gällande nuläge inser Trubbnos att en hundsvott från okänd ort skulle vara som en skänk från ovan. Där Trubbnos ligger förtöjd finns inga kajor att rårna kors och tvärs. Inte ens inom klar sikt syns någon avlägsen marina där någon pys firar mameral med likasinnade av med- eller motsvarande motsatt avdrift.

Bortom Frihamnen finns inte ens inom synhåll från den Nacka strand där Trubbnos en gång på jungfrufärden tuffat ut på allt bråddjupare vattenmassor.

Då Sofia än en gång under dagen vänder fören ut mot Daléums höga byggnad, ligger Trubbnos kvar och inväntar med en ängels tålamod troligtvis den allra sista av annalkande vinterisar.

Genom en kognitiv, konceptuell process utförd inom en ytterst begränsad och högst provisorisk tankesmedja, typ skyddad skunkverkstad, förlagd till Trubbnos kabyss, som redan för länge sedan avslutat sin pliktskyldiga sjögång och numera, kanske i malpåse, i ett permanent tillstånd av påfallande gistenhet samt laga förfall, inväntar den oundvikliga änden som brasved.

Först och främst:

De människor, medborgare och i vissa enskilda fall undersåtar som fortfarande lever kvar i den hembygd där de har sina rötter har mycket sällan insett sin betydelse för att öka andra utomståendes intresse för en levande landsbygd från Ystad i söder och Haparanda i norr.

En regel nästan helt befriad från undantag, visar att människor i till exempel Voxna, Lysvik eller Ambjörby ägnar mer tid till att visa filmklipp på YouTube där bara Klubben för Inbördes Beundran finns med som ett givet inslag.

Vad vill utomstående se, uppleva och fantisera om? Traktens historia, hembygdens människor, från landsbygd till stadsdelar, från goda grannar till utbredd alienation, isolering och därmed ökad rädsla för att okänt och främmande.

Intelligens såsom det Naturliga Urvalets främsta verktyg till fortsatt expansion, har nu flera gånger om bevisats vara helt missvisande instrument.

Om ifall det är Människans förmåga till att tänka logiskt, teoretiskt, rationellt, effektivt och taktiskt, så är Mänskligheten verkligen illa ute!

Den största risken består av att förväxla ”Omdöme” med ”vild gissning”, ”intuition”, ”magkänsla” och ”låta sig förföras av sitt eget önsketänkande”.

Omdöme består så gott som alltid av ett långsiktigt övervägande mellan det som kan te sig ut som ”Diskmaskinsrealistiskt” idag ”Helt Världsfrånvänt”, i morgon.

Intelligenta medborgare och medmänniskor äger ofta förmåga till att tänka.

Med logisk följdriktighet, rationellt anpassade instrumentella metoder, förmågan till att abstrahera diskmaskinsrealistisk vardagsverklighet till världsfrånvänd eskapistisk verklighetsflykt, kan än fler utanför Darwins Naturliga Urval, söka bort från askan och därmed, helt utan långsiktiga intentioner, hamna i i synnerhet ansträngd korseld.

Medborgare, Medmänniskor samt Tills-vidare-Undersåtar söker sig likt, för att bländas av skenvärlden, nattfjärilar till artificiella ljuskällor.

”Var den Du är”, ”Gräv där Du står” och ”I Förfäders Spår för Framtida Segrar”, tillåter vi Utomstående Obehöriga, typ ”Intelligenta Medmänniskor utan vare sig Omdöme eller Välfyllda Lador av Allehanda Äkta och Falska Minnen”, förleda oss in i lockande frestelser och förespeglingar om att något Paradigmskifte som skakar om i grundvalarna och rör om i den snart överkokande grytan, inte finns att upptäcka bakom Framtidens Dimbankar framför Händelsehorisonten.

Då falska profeter och kommersiella intressen utlovar ståplats i Edens Lustgårds gallerier och att ständigt ökad konsumtion av Wabi-Sabi, oundvikligen kommer att leda oss alla fram till Terminalstation ”Lyckabär” med dygnet-runt-arbetande Lycko-Pär.

Tyvärr är det alltför många som, i väntan på att den långa kön ska sätta sig i rörelse, uppgivet tappar modet och, då de alltför länge gått på knäna, hellre sätter sig och väntar i Personligt Anpassade Komfortabla Väntrum.

Just när samtliga av Crethi och Plethi ska låta Hoppet fara och inväntar tillfället ”Dra Sista Sucken”, uppstår som en Messias, Räddande Ängel i Nöd och Lust, Djävulens Advokater med nyss välsmort munläder.

Då Själens hålrum ekar tomt, dyker alltid upp någon tungotalande spekulant med den outtalade avsikten att ”Köpa Billigt och Sälja Dyrt”.

Crethi och Plethi, som aldrig någonsin tidigare orkat lyssna på det örat, upplever som en profylaktiskt chock hur livsandarna, fortfarande med blått blod på grund av tilltagande syrebrist, återhämtar sig och finner något, om inte fullt med sanningen överensstämmande, så ändå inte helt osannolikt på lite längre sikt.

Den vanligast återkommande frågan?

Vad ska man tro på, Eskapistiska Dagdrömmar eller Verklighetsanpassad, Nattsvart Pessimism? Det är inte alls som att välja mellan Pest eller Kolera.

Det Naturliga Urvalet har, för att behålla temperaturen uppe i topp, egenskapen att alltid befinna sig på gränsen till inlärd hjälplöshet, hänvisa till den Gula men Glada Änkans sista skärv, ta sig ett privatreligiöst dopp i svimpölen, skogsbada på Storstadsdjungeln, erfara Havets stormar i en helt ny yacht döpt i champagne till namnet ”Trubbnos”, utbyta några utslitna klichéer och ordagranna citat från Cicero, Shakespeare och Oscar Wilde, om Livets korthet, att Ansträngning leder till Ökat Ekonomiskt Oberoende, Fåfänga, Flärd och Hur Ödet står den Djärve Bi.

Självklart beror allt i deras Drömbubbla på hur en Högre Makt, typ det Naturliga Urvalet, belönar den som belönas bör. Själva bidrar de med gängse närvaro vid kvällens samtliga välgörenhetsgalor.

I oförtröttlig väntan på att Vetenskapen ska framställa en verksam substans för att bota det Naturliga Urvalet från långsamt förfall och ödesdiger död är alla inom Etablissemangets högsta och innersta skikt väl medvetna om att var och en står sig själv närmast och att olika falla Ödets lotter.

Inversion eller Transformation?

Textmassan har tills vidare genomgått en avgörande förändring. Den yttre förespeglingen finns kvar, men informationsbitarna följer numera mer kustlinjeeffekten, än fyrkantiga, ideologiska positioneringar.

Från Vallhornspelerskan Lotta synpunkt till Söderbönan Gittan Kofot synvinkel hade objektivitetskravet växt i proportionerlig grad i jämförelse med händelsehorisonten. Dock har inte avståndet från Smålandsgatan till Gotlandsgatan på något sätt förändrats.

En Personlighetsförändring i tre akter bakom kulisserna.

Om Mercurius inte stulit Pegasus vingpar, hade Historien inte haft några slag att dela ut. Gemene Mans första uttalade ord var kort, men Mänsklighetens kulturberikande utflykter stannade inte upp inför den mest hotfulla av nyktra gränsvakter.

Ordet, i dess ursprungliga etymologiska betydelse kunde framkalla sådana vibrerande magnetfält som lätt kunnat överrösta trumpetarna utanför Jerikos järnridå.

Ordet-i-Sig kan, inte helt oväntat, ha en avgörande betydelse för Människans Kirkegaardska Parkourska Språng mellan himlarunden och Internationella Rymdstationen ISS.

Borges har än i dag en poäng angående den subjektiva idealismens tillkortakommande i jämförelse med diskmaskinsrealismens mer handfasta inre relationer.

Lika lite som det förr spontant uppstått någon Diskbänksrealismen-i-Sig, kan Gemene Man inte heller idag uppleva någon Diskmaskinsrealism-i-Sig.

Diskandet är, i vidast möjliga mening, knappast upplyftande medvetet närvarande. Där emot, såsom enskild handling kan den mycket väl, särskilt angående besticken och stora grytor, gälla som instrumentell.

Ej att förglömma är ”diskmaskinsrealismen” endast en neutralt objektifierad form av den tidigare ”diskbänksrealismen”. Utvecklingen går framåt. Diskmaskinsrealismen står i samma förhållande till diskbänksrealismen som en Lamborghini till Ohlsons höskrinda.

Husmödrarna har fått annat att göra.

Inte ens att arbeta dubbelt så fort och dubbelt så mycket, motsvarar förväntningarna.

Med samplade utförandet av fria associationer inom vissa gränser, kan Gemene Man, typ Geter och Gepiter, enkelt och behändigt, sätta samman vilken betydelselös text som helst till utfyllande ordmassor som i bästa fall överensstämmer med Petters resan till Månen, som Lajkas färd bort från Sibirien.

En möjligt tänkbar och helt rimlig paradox av Zenon när övergången från det Abstrakta Magiska Dygnets 24 timmarverkligheten anpassas till en mycket Konkretiserad Lagbalk som ingår i Babels Torns Fiktiva Quick-iscensättning av Quanons tungomålstalande Kinesiska Schackspelare.

Angående Quick-fiktionen kan intresserade Läsare/Tydare delta i mindre uppmärksammade studiecirklar i vilka GW:s reflektioner angående Quick-versioner, kan jämföras med Sfinxens.

I vissa versioner överensstämmer de Bokstavstroende Legaliserade Utomstående Obehöriga med den numera nästan utrotningshotade arten Homo sarmatienis.

Dessa omnämns såsom de Uteslutna Tredje, men då det Sarmatienska Riket var som störst så omfattade de hela landytan från Atlantis (innan det försvann ner i Marianergravens djupaste schakt), Minnenas Rike, Dimmiga Bergen och bort till Bermudatriangelns yttersta spets bort mot Bikini.

(Läsaren/Tydaren kan antingen föreställa sig triangeln såsom fyrkantig eller likgiltig.)

Ingenting är mer konkret än en rät linje från punkten A till punkten B och tillbaka igen.

Själva förökelseakten kan i sig, för obehöriga nytillkomna tittare, upplevas som mycket alienerande-isolerande abstrakt.

Syftet med abstraktionen är med högsta sannolikhet att öka avståndet mellan mellanmänskliga förehavanden, så att, i konsekvensen av Solipsismens oskrivna lagar, var och en oundvikligen kommer att uppleva sig som sig själv nog, i betydelsen egensinnigt oberoende autonom.

Beroendet ökar av onyttiga njutningssubstanser då samtliga flockimmuna söker undfly en alltmer abstrakt alternativ version av diskmaskinsrealismens, i Borges beskrivning, subjektiva idealism.

Även om Ordbehandlaren även fortsättningsvis skulle vilja ersätta samtliga av Associativ Steganografisk Ordkonsthantverk under rubriksättningen ”Samplad Steganografisk-Estetisk Ordkonst” gäller fortfarande samma förfarande angående förvillande likheter och kreativa visualiseringar av oansenliga ting (wabi-sabi).

Som en lättillgänglig och lättbegriplig för samtliga inom kategorin Detektiven Allmänheten, konkret replikskifte av föregående stycke, kan det vara värt att överföra den färdigvisualiserande föreställningen till en sammanfattning av hur Manhem, Gothem och Hälsohem kan ingå i samma hypotetiska topografiska kartbild.

För att börja från slutet:

Sarmaterna kan ha samma ursprung som Beowulfs Geaterna.

Ett tecken på hur den fria associationen från Sarmaternas uppsamlingsplats till Geaternas ursprungsord, är hur de bokstavslösas Stavrim antyder samma magiska ramsa om: ”Björnen är som en Stridsvagn för Bina”. Vidare att ”Bodwar” skulle kunna överensstämma med ”Bodvarg”, ”Oddvar” eller ”Bodström”, typ ”Friggebod”, eller ”Snickerboa”.

I traditionellt hållna omkväden från Geater till Sarmater omnämns ofta Ecgtheow som, med ett tillräckligt grand av tillräckliga fria fantasier, kan vara densamma som Ikhnaton.

Att det råder en viss dissonans termerna emellan, kan bero på atmosfäriska störningar, typ ljusreflexer under himlavalvet där till och med fjärrskådande siare om framtiden upptäckt hägringar som skulle kunna, om ifall luftfuktigheten är tillräcklig, generera extrapyramidala parasympatiska ljusfenomen strålar likt grönt fladdrande norrsken.

Många Läsare/Tydare kanske vid det här laget undrar vad den underliggande klartexten här och nu egentligen avhandlar om.

Svaret är lika överraskande som överdrivet förenklat:

Den Avvikande Meningen som uppstått någon gång mellan Göbekli Tepe och dekadensen omkring guldkalven, i Babylon.

Meningen-i-Sig saknar en intrinsikal betydelse, men den instrumentella lyder ungefär:

”Den som sa’ret, hen va’ret!”

För en mer Bokstavsmissbrukande troende lagd, kan det mycket väl överensstämma med:

”I Begynnelsen återuppstod den Sista bokstaven i den Första stavelsen”.

”Trollet” Grendel kan också överföras till vårt brådraska nuläge.

För bara några decennier sedan var det helt förnuftsvidrigt att tro på snarlika sagovarelser som Tomtar, Råer och Troll.

Nutida troll är alltså, i jämförelse med forntida vidskepelser, mer konkret handlingskraftiga, än föregångarna vilseförande synförvrängare under bron.

Troll fanns bara i verk av Ibsen, Bauer och Norelius.

Allt förändrades med elektriciteten.

Så var det förresten inte bara med Trollen, utan också med Varulven och Vampyren.

Ute i solskenet hade trollen spruckit som träskgasfyllda ballonger, men när Edison uppfunnit det slutna nätverket, ökade Mörkrets vålnaders chanser att överleva även under dagens ljusaste stunder, markant.

Det kan anses vara ännu ett tidens tecken att undersåtar titt som tätt avhandlar sekulariserade häxjakter, avgående prinsar och prinsessor ute på vift, som om vi alla födda igår också var födda i farstun.

Då är det inte helt taget ur luften att erfara hur trollen även idag byter ut gårdagens avkomma i farstun, med en ”bortbyting”, bergtagen från Bergslagen.

På så vis har den Samplande Steganografiska Ordkonsthantverkaren mycket gemensamt med en akademiskt utbildad Kandidat i Pragmatisk Konspirationsteori:

”Av det Jag inte Har, måste Jag taga av Daga från Närstående Nästan av Samma Art.”

Sammanfogandet av i nuläget lättillgänglig fri associationen med annan helt vild, på gränsen till vansinnig, fantasi behövs först och främst en hel verktygslåda av lånade, främmande ord, utfyllnadstermer samt av Tlönarna förträngda substantiv, typ ”glittrande”, ”skinande”, ”blänkande”, istället för, rätt och slätt, Bitcoin.

Senare tiders vålnader är alls inte lika pustande, frustande, bullrande och stånkande ”Här stinker kristet människoblod” som deras föregångare och förfäder inom samma gebit i slottet mellan sol och måne.

Vem har inte hört talas om den mängd av osaliga, ohederliga och osedliga andar, som hellre än gärna byter ut sin Silver Ghost mot en elektriskt driven Dacia Duster?

Att tyst komma smygande gör ju idag mycket mer stalkerskt intryck, än en hyperaktiv Bergsprängare med spruckna högtalare utbristande i bruset från ett väl utslitet Jumbojet?

Intresset för Tystnaden ökar till och med bland de mest besatta bland kriminella MC-subkulturella knuttar.

Dagens modeord uttrycker som ett mantra:

”Vi vill varken Synas, Höras eller Finnas, bortsett i mer symboliskt laddade frekvensomfång, typ att ”Hänga med Sejmen.”

Borges har alltså en viss poäng med den subjektiva idealismens brist på materiella substantiv och subjekt; Kontinuiteten, men i vår samtids höga air av stress, jäkt, självförvållade infarkter och självuppfyllande profetior i syfte att verka konspirationsteoretiskt praktiskt genomförbart, avtar kontinuiteten som en oförutsedd effekt av svunna tiders identitetskriser, uppror mot bortglömda traditioner samt redan inslagna konventioner med ständiga rättningar i leden, som grädde på moset.

Vem kan efterfråga kontinuitet i Rumtiden, då vi inte ens verkar medräkna varandra på inom samma solsystem (av expertisen döpt till ”Solsystemet”).

Om ifall inte Tiden skulle rymmas inom samma Rymd, borde vi fortfarande uppleva efterskalven från Big Bang?!

Summa summarum lyder att fria associationer mycket väl kan struktureras in av randomiserad samplingsmaskin.

(”Randomiserad” betyder i det här sammanhanget antitesen till ”förprogrammerad repertoar”)

Om inte Historien varit Bevingad, så skulle Verkligheten fortfarande sitta som på Nålar i Eonernas Avgångshall.

Samplingsmetoden kan omfördela resurserna helt uppåt väggarna.

Hämtat från svenska Wikipedias sida om ”Konkret konst”:

”Termen konkret konst syftar på konstverk, som har utvecklats ur sina egna, naturliga resurser och lagar och därmed är autonoma, det vill säga ej avhängiga en abstraktionsprocess. Konstverket blir sin egen konkreta verklighet och inte en abstraktion. Den konkreta konsten är befriad från alla föreställande och symboliska inslag.”

/…/

Avgränsning mot den abstrakta konsten

Konkret måleri, inte abstrakt, eftersom ingenting är konkretare eller verkligare än en linje, en färg, en yta.. (Ur tidskriften Art Concret)[1]

Begreppet konkret konst används för att särskilja denna stil från den abstrakta konsten, som utan att till synes avbilda verkligheten dock genom renodling, abstraktion, hämtat sina former ur naturen. Utan hänsyn till den konkreta respektive den abstrakta konstens teoretiska åtskillnad har ibland termerna konkret och abstrakt konst använts synonymt, vilket bidragit till begreppsförvirring.”

Bortalaget på Hemmaplan: Fantasiberikande Quanonanister.

Hemmalaget på Bortaplan: Faktaresistenta Kulturprofiler.

Megalodramatisk Iscensättare: Subkulturen Etablissemanget.

En slumpmässigt utvald Jury bestående Pensionerade Statister från teveserien ”Perry Mason” deltar via webben.

Angående Tystnadskulturen råder det skilda meningar om ifall Gemene Man samt Äkta Hustru Hulda Maka inte anses sig ha en medfödd fri vilja, hur ska de då kunna utnyttja sina demokratiska rättigheter till Full Yttrandefrihet?

På Åhörarläktaren sitter de två blocken Tysta Majoriteten och Kallpratande Minoriteten. Förhållandet mellan samtliga närvarande delarna följer till punkt och pricka Gyllene Snittets oskrivna regler i överensstämmelse med 8-5-3.

Hela Mängden representeras av Tysta Majoriteten totala delmängd 8. Den är i sig indelad i den mindre delmängden Tysta Majoritetens självutnämnda ombud som ingår i delen 3.

Den återstående delmängden 5, är tills vidare försedda med psykologiska munkavlar som är en praktiskt tillämpad härskarteknik då någon potentiell upprorsmakare vars främsta kännetecken om att helt av egen fri vilja, rätta in sig i leden, istället för att låta Tystnaden tala, blåser i en domarvisselpipa. För att motverka sådana odemokratiska incidenter, är var Gemene Man redan ute vänthallen skannad, muddrat och försetts med en OK-stämpel på ett för den Tysta Majoriteten, onämnbart ställe.

Den Läsare/Tydare som erfarit andra förhållanden än dem som upplevs som bekväma inom hemmets fyra trygga väggar, upptäcker snart att något i förhållandet inte stämmer överens med diskmaskinsrealismens elementära grunder i icke-euklidisk rymdgeometri.

Antagligen, och det är fortfarande en grov gissning mellan tummen och pekfingret, kan det bero på att Euklides, trots alla andra hans fantastiska landvinningar inom Lantmäteriet, med en utebliven K samt dennes två assistenter, ännu inte upptäckt sambandet mellan Pi och Cirkelns Kvadratur.

Så här skulle det abstrakta förhållandet kunna uttryckas i en föreställning utanför Boxen. I Boxen (8) ingår delmängden Den Tysta Majoriteten. Den är indelad i den mindre rymden av Tysta Majoritetens Demokratiskt Utvalda Representanter (3) samt den större delen (5) som via sådana manipulationer som ingår i regelrätta härskartekniker, försetts med psykologisk munkavle. Vakna av Läsare/Tydare upptäcker snart att här kan anas ugglor i mossen.

Om ifall Den Tysta Majoriteten två delmängder delas upp i två hela mängder av (3) och (5) följer logiskt på det att Den, satt i Utanförskap, Talföra Minoriteten, kommer att erhålla uppdraget som Vågmästare (Unga Ordvrängare omnämner uppdraget hellre i termen ”Besatt Surfare på Höga Gäss”).

Dessutom borde, om rätt ska vara rätt, också finnas närvarande någon från kategorin De Uteslutna Tredje. Antalet i gruppen överstiger med råge tillgången på sittplatser i rättsalen, men såsom Uteslutna får deras närvarande i Utanförskap, nöja sig med ståplatserna uppe på Gallerierna.

Den Tysta Majoriteten (3) leds av den bokstavstroende sekten ”De Glada Forellerna”. Detta därför att många av dem satt på reservbänken när Erik Erikssons Orfei Drängar framträdde på Uppsala högar. Såsom reservister hade de inget annat tänkbart mål i sikte än invänta Sista Striden, som av de mer bokstavstroende ortodoxa puritanerna, försatts med kodordet: Uppenbarelsebokens Dummaste Riddare av de Fyra Möjliga som helt och hållet satt sin tillit till Zenon från Eleas ”Paradoxen om Herakles och Sköldpaddan (som i stort sett är samma story som den om Haren och Sköldpaddan, men med den skillnaden att Sköldpaddan egentligen fuskade och utnyttjade närstående familj, släkt och vänner som inhoppande ställföreträdande staffagefigurer.

I ett skarpt läge skulle Domare Major Uggla, uppvisa Hjärter Dam, eftersom Haren sprang i ett Maraton, medan Sköldpaddorna utfört loppet som om det vore en Stafett, fast utan fysisk stafettpinne.

Hjärter Dam, alias Victoria, som alltid ställde sig på förlorarnas högra sida, hade med ens beordrat Marsharen att kalla på Skarprättaren Mikael samt förbereda Madame Giljotin inför den avgörande kyssen på Herakles tvättade och rakade nacke. Då Publicum envist höll fast vid Tystnadskulturens Omèrta, förklarade Rikets första Dame:

”- Om Jag har gjort mitt och du har gjort ditt, så har vi tillsammans gjort vårt. Vad andra har gjort eller lämnat ogjort, har vi för tillfället inget att skaffa med.”

 Hasselmusen och Hattmakaren (som alltid arbetsskadad av kvicksilverångor), med intentionen att även efter rättegången ha hälsan i behåll, följde gällande tysta överenskommelse:

”Hen som är tiger, följer lagen om passivt samtycke fram tills att det avgörande, skarpa läget, är passé i Tiden och Rummet. I övrigt överensstämmer Samtycket i relation Euklides axiom om att Punkten-i-Sig endast existerar som ett symboliskt tecken utan yta.”

Om ifall Publicum i ovanstående exempel följer den endimensionella vågräta X-axelns rakt ut i riktning västerut-höger. En tvärförbindelse i vertikal riktning mellan Ovan och Nedan anger hur en Y-axel förlägger Minus till Orfeus Underjorden och Plus i direkt anslutning till Etablissemangets Elitskikt Nomenklaturan.

Endast gräddan av gräddan inom den Högst Slutna Kretsens av Allsmäktig, Osynlig Högre Makts naturliga urval är försedda med sådana V.I.P-kort att Urvalet aldrig inom den närmaste framtiden kommer att ingå i den här för leden nyss förpassade Öppna Nätverket R.I.P.

Inom varje tänkbart Naturliga Urval uppstår ett Inofficiell Artificiell, men bokstavligt talat, fullt Osynliggjord Inre Familjeangelägenhet med valspråket:

”Vi Syns Inte, men Finns Ändå”.

I Språkspelets konkreta diskbänksrealism finns den avgörande dimension av kontinuitet, som i överenstämmelse med Borges skissartade beskrivning av hur den konspirationsteoretiskt ontologiska hemliga sekten Orbis Tertius anlägger ett överdrivet hårt undantagstillstånd, med högsta krav på absolut Tystnadskultur över hela Tlön.

Avhandlandet av Tlön kan bidra till ökad empatisk förståelse av Moores Utopia samt Rudbeckius fria, i betydelsen ”vilda” associationer angående Sverige som Atlantis verkliga ursprungsort. Rudbeckius teori skulle på senare tid kunna styrkas av hypotesen om Gotland som Gutarnas, Goternas och därmed Myten om Beowulf ursprungskälla, mellan När och Roma. Naturliga Urvalet tillhör självklart Det Bästas högsta klass av Postdokumentära Sedelärande Berättelser.

Här för den mer fantasiberikande i uppdrag att dra samman fria associationer från Förr i Tiden till Gällande Nuläge, från När till Alhambras Lustgårdar.

Det är inte tu tal annat än att Neorealisterna ändå kan vara Sanningen på spåren.

Mycket mer än vad som kan anses tillräckligt finns sådana, ibland visserligen lite långsökta, men ändå fullt befintliga, anknytningar mellan Västergötlands hällristningar och Goethes Weimar.

En av Buzan inspirerad Minneskarta, kan påminna om hur att utforska Stockholms Gator upp och Gator ner, medelst en stadsorienteringskarta där alla namnangivelser är utraderade med en mjuk programvara som har det som främsta syfte?

Hur ska någon nyligen inflyttad boende i Vasastan på gångavstånd från Eastmaninstitutet själv kunna inse hur att utföra en söndagspromenad från Upplandsgatan till Norrlandsgatan, utan att, av bekvämlighetsskäl, bestiga resterna av Brunkebergsåsen, passera genom tunneln från Sveavägen till, mellan tummen och pekfingret, Birger Jarlsgatan?

Eller en från landsbygden nyanländ fäbodjänta, med tilltalsnamnet Leena, överta tobaksbutiken vid Åsögatan, byta namn till ”Monica” och därmed kunna titulera sig ”söderjänta, kunna ana att Tjärhovsgatan kan vara en lämplig väg från arbetet till Bajensupportrarnas stamlokus vid Björns Trädgård, ”Kvarnen”?

Vad är ”abstrakt” och vad är ”konkret”?

Det finns en konststil som kallas för ”Konkret konst”, eller ”Konkretism”, men ingen motsvarighet på andra sidan om mittfältet, typ ”Abstraherad konst”, eller ”Abstraktionism”.

Absurdismen är endast själva förstugan till Abstraktionen-i-Sig (en tredjedel inspirerat av Platons ”Idévärlden”,

en tredjedel av Immanuel Kants ”Das Ding-an-Sich”,

samt en tredjedel av Ludwig Wittgensteins: ”

”Om det man inte kan tala, därom måste man tiga.”
”Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.”
Tractatus logico-philosophicus, sats 7.

Om ifall Världens gick i knas då Nomaderna övergick till Fast egendom inklusive Fastighetsskatt har Tidpilen fortsatt in än djupare mångdimensionella abstraktioner.

Säg inte vad du tänker.

Säg vad du menar.

Skriv så att Gemene Man förstår.

Skriv som du talar innanför Tystnadskulturens ramar.

Om ifall En Bild uttrycker Mer än Tusen Ord, så Tiger Hälsan Still.

En Svensk Tiger.

Obehöriga Utomstående som Ej Äga Tillträde, lägger Pussel, eller Bränner Korsord.

Om ifall Anders Petters Stuga står i Låga, så när Kavalleriet anländer, återstår endast Brända Tomten.

Tomtar som lever i Utanförskap, Bränner Vad De Sitter och Var De Står.

Den Faktaresistenta Alternativa Diskmaskinsrealistiska Detektiven Allmänheten Kastar Nostalgiskt Trånande Blickar i En Retrospektiv Backspegel.

En Konkret Cheshiresk Trippelkola skulle kunna sammanfattas i konceptet: ”Geschwittgensteinism”.

Ju längre Tid som Chickenracet pågår, desto mer Alienerat Abstrakt Eskapistiskt Upplever Sapiens Existensberättigandet i dess Mest Konkreta Verklighetsundflyende Version.

Att en sådan Abstraktion av Orimliga Proportioner Inleder Sapiens Expedition till Immateriella Hägringar typ Qanonanistiska Drömmar om Oklädda Odalisker inuti Odalbondens Fäbod (tyvärr var Falukorven fullt upptagen med att med sin frånvaro, lysa upp slutet av Förbifart-tunnelns Andra Svarta Hål), typ Jänta eller Stinta i kort-kort.

Magritte hade på sitt sätt rätt, då han under sina knappa levnadsförhållanden sökte röka en tvådimensionell föreställning om högst ordinär Pipa.

Om ifall Warhol fritt yttrade sig om Intima Sexuella Tillfälliga Förbindelser mellan Två Parter med Samtyckesformuläret ifyllt svart på vitt, samt bevittnat av Hin Håle och hans Mormor, och då, i verbal mening, formulerade den voyeuristiska upplevelsen såsom abstraktare än en Brillobox, kan var och en av Detektiven Allmänheten på Spaning efter Postretro Vintageprodukter, lätt inse att, i jämförelse med en deskriptiv definition av vad ”Intelligens” är, ”Den Utmätta Tiden” stigmatisera det som mäts när ett hyperaktivt DNA konverteras via en EEG-transformator, Visualiserad Virtuell Kronograf.

I Överensstämmelse med Logikens Cyniskt Krassa Lagar, vet Sapiens inte utan tillgängligt Solur om ifall vår närmaste Superstar också kommer att stiga upp på rätt sida om Himmelssängen också i Morgon Bitti.

Mötesplatsen som tills vidare gäller, är ”Värdshuset Glada Lärkan” i Hörnet mellan Engelbrektskyrkan, Östermalmsgatan Östra station och ”Tullfritt”.

Samma klockslag gäller även efter att Sommartidens första timme är slagen.

Allt annat är antingen en Ren och Skär Tillfällighet i ett Opportunismens Tidevarv ur vilket Pilgrimsfalken svävar över Rövarhistoriens Tunga Fjät, eller Yttrandefrihetens Sista Suck i Utsatt Läge.

Bortalaget på Hemmaplan: Fantasiberikande Quanonister.

Hemmalaget på Bortaplan: Innesittande Kulturprofiler.

Megalo-Dramatisk Domare: Subkulturen Etablissemanget.

Jury bestående av icke nämnda Gemene Mannen på Gatan, samt Sidekickern, Bollplanket, Markservicen, Äkta Hulda Makan inom rådande Hederskultur.

Angående Tystnadskulturen råder lite annorlunda förhållanden.

Enligt Tysta Majoritetens representanter försedda helt otvunget med psykologisk munkavle, har samtliga deltagande i Riksdagens enskilda kammare varit rörande överens om, att så länge ingen har något väsentligt att framföra, gäller Grundlagen om Yttrandefrihet så länge som Tystnadskulturen så tillåter.

Fantasiberikande Quanonisters Fanclub: ”Ofödda Barns Naturliga Rätt Till Spring-i-Benen”.

Innesittande Kulturprofilers Supporters Nätverk: ”Alienerade Grodätares Utforskande av Det Svaga Könets Outtalade Samtycke.

Högsta Myndigheten för Oförutsedda Uppgifter samt Tillkommande Utgifters representativa Administrationsledamöter har inkallat Gemene Man, Hustru samt Påskledig Biologiskt fastställd Avkomma, Crethi och Plethi i den mer otacksamma rollen som Quiet Riot och, med färska men inte särskilt pålitliga vittnesrapporter från Detektiven Allmänheten.

Resumé från föregående förhandling ”Akt utan Ord” bakom tillgänglighetsanpassade lyckta svängdörrar:

Resumén är långt i förväg, med omtanke på högsensitiva, särskilt utsatta för den potentiella risken om profylaktisk chock, personers psykosociala hälsa, kraftigt censurerad.

Då textmassan av Säkerhetstjänsten ABC-byrån ändå ansetts alltför, bokstavligen i tryck, måste det lösryckta stycket, förses med mjukare övergångar från hårda ord till mer finstämda, centrallyriska.

Myndigheten för Oförutsedda Uppgifter i Samband med Oförklarliga UFO-fenomen, tillsatte den opartiska gruppen Frivilligkåren Vildsinta Berserkar utan Gränser till en sista finputsning av obevittnade hätska stämningar mellan Orfeus Drängar och Brunkebergstunnelns Venuspassage.

För att inte väcka soffliggarna ur deras dogmatiska slummer sänds IRL, med fördröjning på cirka fem minuter via nätet till ut till ämbetsmän tillhörande alternativa subkulturen Vakthavande Korpulenta Korpuskler utan Visuella Muskler.

Som enda digitala instrument har de själva införskaffat en begagnad version av ”Carlson, Newton och Wilson förprogrammerade Equalizer, modell 303”. Vakthavande befäl, President Ågust Beck, med Tillförordnade Residenterna Kling Bill och Klang har valt det högteknologiska verktyget därför att, genom ett filter där en slumpgenerator väljer ut sådana begrepp och termer som bör klassificeras som ”Sekretessbelagda för Orätta Händer”, då sådana hypotetiska ställningstagande kan försätta Gemene Man i, ur hälsosynpunkt infekterat kontaminerat, osäkert läge.

Den uppgjorda diskmaskinsrealistiska publika versionen är visserligen befriad från inträdesavgift, men, bara för att förvissa sig om att Folkets närvarande höjda, men tysta röster ändå ska få, ett inte alls ansenligt stort inflytande, har Konsumentkontakten Anna-Själv-Tredje förbokat parkett och de första raderna till, visserligen med alternativa faktaresistenta demokratiskt, av födsel och ohejdad vana: Aktionsgruppen ”Vänner av Ordning”, Segelkanotklubben ”Vi som på en Gång kan Ro utan Åror och Röka Ekologiskt utan Eld, samt Jaktlaget i kamouflageoveraller ”Drevet Går Över Lik”.

Istället för den alltför ofta begagnade skylten: ”Varning för Känsliga Personer samt deras Frånvarande Anhöriga”, har den randomiserade redaktionen framför kontrollbordets displayer, sammanfattat en högst trovärdig spoiler som, för att inte förvirra tevetittarna alltför hänsynslöst, rubriceras som trailern till: ”Trial, Error, Horror & Terror”.

Då försiktighetsprincipen fortfarande är legio, får, enligt sann demokratisk yttrandefrihet, tittande användare ta del av IRL-sändningen först när de sedvanliga, med undantag för Midsommar med Traditionella Hyllningar av Knägående Särskilt Utsatta Hjältinnor med Subliminala Kanylutrustade Vaccinsprutor av okänt fabrikat, kanske Sputnik, med katalysatorn Leika, i Högsta Hugg och, ej att förglömma, det årliga utdelandet, i samband med Frankrikes nationaldag, plaketten ”Solidén” till Gränsöverskridande Hobbyinnovatörer med specialintresset Raspberry Hill 5.0 (Som också kallas för ”DSM for Dummies”.

Vidareutvecklingar med variationer på samma tema, kommer så fort händelseförloppets förhållande ökar exponentiellt…

WW2 Rumours in the Air of Corona-conspiration Theories of Mind.

Free Your Mind and the Ass will Follow.

Empty Your Mind.

Refill Your Mind with Empty Space.

Fill Your Head with Subcultures.

Wash Your Brain with Yerba Mate.

”Be Water, My Friend” (B.L)

Recall Your Nightdreams.

We are the Spirits of the Night.

We don’t Need Another Hero.

Wash Your Mind with Emptiness.

Free Your Emptiness from Bad Rumours.

Think before You Believe.

Forward is Tomorrow.

Stop Makin’ Sense.

Stop Make Anything Else.

Make It til You Fake It.

An Honest Fake is A Better Choice.

To Be Different is Out of Sight.

Sight of Light is Out of Sight.

Light Right is Heavy Night.

Right Away from Heavy Light.

Fight Against Another Light.

Bring to Us a Sound of Sight.

A Tribute to Mister Kite.

Varje felunderrättad Dyngspridare, typ Shit Hit the Fan, med eld i ugnen och Tystnadskulturens långsamt verkande substanser förbrukar betydligt mindre energi än under Feodaltidens Lyckliga Dar.

Brukssamhällets ljushuvuden och plugghästar kunde, under en nattsvart himmel, läsa upp Lilla Katekesen utantill som ett rinnande Döda fallet.

Med armen ur led på grund av orvet var tillverkat för sinistra mittfältare, kunde drängen Bo inte dra sig till minnes huruvida vederbörande, på en skala mellan ett till fem, utsatt slottspigan Ida på Glasberget för sådana famlande handlingar som, med facit i handen, ingen medborgare med vett och sans, kunde förklara som i tyst samtycke gemensamt interagerande.

Bo visade upp en sida som inte på minsta sätt antydde om rätt virke.

Trots att det sannolikt var han, ställt utom all rimlig tvivel, som inlett Ida till oförutsedda in- och utlägg, kom skuldbördan att falla ner som en bila över arbetskamraten, drängen Gustens otvagade nyckelben.

Socknens präst, Jerka Zeta Nordström, som tidigare haft sin missionärsställning ute på Dalarö men utlöst en professor Drawells, med anor långt tillbaka till tyska låglandet, högfrekventa humörsvängningar, då den lärde kulturberikaren insett hur Herrens Tjänare brukat alltför många Utölimpor till filtrering av lättillgängligt rödtjut av det legendomspunna märket ”D’Eau Jeanne Conarilla”, inte med det bästa godtrogna smilet i den kända världen på läppen, kunde förklara hur Idas avkomma tillkommit, i samband med hans egen version av handpåläggning förlett Ida till avbruten avhållsamhet, och bakom gårdens tvåspännare, framkallade ett spontant snedsprång över sinister skakel, och därmed under förmildrande omständigheter, inledde det på förhandshavande med oundviklig effekt att den icke avsedda biverkan inledde livsgnistan till den frimodige kanaljen Ahrvid Chierrhoek.

Som megalo-mytoman talesman för frånvarande Allsmäktig Nomenklatura, förlade Nordström den tudelade Arvsynden dels på Idas över förväntan soloföreställning av ”Herrens Otukt i Tystnadskulturella Samtycke”, men också dels på en, icke namngiven på grund om grundlösa anklagelser aktiv medverkan i främmandegjord bondmoras enaktare ”Falukorven i Munlädret” under Törnrosas baldakinutsmyckade sänghimmel.

Den hämtade utifrån bortre rymden, lösmynta anklagelsen om intima impulsdrivna närmanden mot sovande Törnrosas underliggande bakparti, kunde Nordström förneka utan att något närvarande kronvittne ens våga yttra en antydan om diametralt motsatt förhållningsregel.

Att sådan, ur snäv logisk synvinkel, oförklarligt häpnadsväckande tanklösa antydan om hur Tystnadens kulturberikande markbundna terminalanläggare permanentar underförstådda överenskommelser där samtycke ingår som en oheligt hologram i INFO-WW IV:th tassemarker uppstår ur ett fladdermusfladder i Laos, ett konspirationsteoretiskt CHAOS vid Malibous solbadande stränder.

Konspirationsteoretisk Ryktesspridning flyger runt som informationspusselbitar ur Gemene Mans arsel om kommande tilldragelser, måste ovillkorligen anses utgöra placeboeffekten av oförväntat uppfyllda önskningar i REM-tillståndet glasklara drömbakelser.

Byalaget, som just kommit upp i dimension Fyra var som sig bör mer intresserad av marketenteriägarinnan Courages framträdande tolkningsföreträde av:

”Lärandets lov (Lob des Lernens; 1930):

Lär dig det enklaste! Gör det nu
Ty nu är stunden här
Det är aldrig för sent!
Lär dig ditt ABC, det är inte nog, men
Lär det! Låt dig inte hindras!
Börja nu! Allting bör du veta!
Du skall ta ledningen och makten.
(—)
Var inte rädd för att fråga, kamrat!
Låt ingen lura dig
Se efter själv!
Vad du inte själv vet
Vet du ej.
Granska din räkning
Du ska ju betala.
Sätt ditt finger på varje siffra
Fråga: hur kom den hit?
Du skall ta ledningen och makten.”

Applåderna med acklamation verkande aldrig vilja anstå.

Vid sidan om serveringskallet, sysslade campingvagnsinnehaverskan med tallriksmåleri där den ena halvan bestod av välproportionerliga hjultallrikar och den andra av väl utvalda citat, typ:

”Omoralens Väktare utser det Naturliga Urvalets Egensinniga Existensberättigade.”

Den ena extrema fraktionen inom Öppna Nätverkets råmärken förutser den andras förmåga till passiv observation.

Det är själva substansen i utförandet av nödvändig och tillräcklig postprokrastinerad handlingsförlamning.

Lyd en erfaren korpuskels ringa råd: (… Vad var det nu igen? Ginko Biloba?) ” – Vad är det som så illa stämmer?”

Spirituella medier utan andlig förankring i diskmaskinsrealismens vardagsrutiner förutspår hur Johannes Enlightment Foundations Dum, Dum-Dummare, Dum-Dummaste, Dum-Dum-Dum-Dummaste Fyra Spanska Ryttare rättvist fördelar förföriskt önsketänkande i rimliga proportioner till antalet Falska Vänner, Smileys Emoisengångare och Havelska Himmelska Igelkottar.

Barrk, med familjens devis i bakhuvudet, förstår åt vilket håll det, retroaktivt kontrafaktiskt, barkade hän:

”Barrkar det inte Åt Ena Hållet, så Barrkar det Otvetydigt Åt Det Andra.”

Barrk nickar tyst för sig själv, ser sig narcissistiskt i spegeln, uppvisar ett brett men ändå inställsamt konspiratoriskt monalisaleende i samförstånd med tidigare bortgångna okända förfäder. Han formulerar visualiseringen i kortast möjliga ordalag:

”Allt annat är, tills vidare, fram tills att andra lösa informationsbitar uppstått ur ett Heidegger-inspirerat Intet, är förpassade till kategorin Uteslutna Tredje.”

Fler unga forskare frågar Professor Aquaduct vad Schrödingers hemlösa katt hette.

Det statistiska underlaget i konsensus sammanfattat namnförslagslista angav överst inkallningen ”Sohl”. När klassen äntligen kommit upp ur sitt masspsykotiska tillstånd, kunde Professorn förklara hur ”Sohl”, på en och samma gång, simultant, upplevde sig vara existensberättigad och, paradoxalt nog, ut ur fasen transcendent den Heliga Rigmor Mortis.

Så ringde den digitala klockan och angav därmed tillfällen till av nöden tvungna spontanbesök på annat ställe, eller, efter uthålligt status quo-väntande utanför det näringsberikande utskottet, äntligen kunna inta sina platser i upplyst solsken.

Barrk, än så länge lite ur gängorna, drog åt skruven ytterligare ett varv och kunde otvunget rycka upp sig i kragen, hoppa upp och sätta sig på apostlahästarna för att än en gång styra kursen ut på nya pilgrimsfärder i okända inre Finisterrae.

Det var inte utan att Barrk kände sig lite obehörigt otillfredsställd under rådande härskartekniska omständigheter. I en spontan upplevelse av otvungen skadeglädje, drog han sig till minnes hur, då han ännu var yngre än i gällande nuläge, uppvaktade biträdet Chia, med tankeväckande frågor som:

” – Vad är det som säger att det här är en askfat?”

Samtidigt som en, ej ännu utsatt för mandomsprovet, icke ännu rumsren, men alls inte ociviliserad Barrk pekade på en uttorkad växt del i en, av fimpar överfylld, lerkruka som sannolikt en gång varit en glödhet symbolladdad kaktus. Han ådrog sig ännu ett falskt minne om sin tid i det kriminella ungdomsgänget, ”Utan Oss framträder Framtiden Bäst i Backspegeln”.

Som en tidigare informationsbit i livspusslet redan angett, måste en korrigering av faktaresistenta vidmakthållande tillkännages:

Allmogens reagens finns mer på fötterna, än via synapser sammanfogade fria associationsbanor, typ Skansens förnickulator (Tonvikten är förlagd till sista stavelsen. En semiotisk visualisering anger förhållandet halv sinuskurva, med ”nick” i optimalt maximiläge).

Myndigheten för Autonomt Civilkurage samt Inre Försvarsberedskap överlåter med varm hand, i synnerhet den högra före den sinistra, på fotfolket att hellre fortsätta deras yttersta ansträngningarna på skurknäna, än med tennisarmbågar i nära anslutning till utpekande musfinger.

Till och med, när apparna rör sig som kolibrivingar runt processorn, kan tummarna behöva stöd från digitala coachar eller sanningssägande sidekickers.

En virtuell viltsmakare någonstans ute i World Wide Open Dark Net, äger en suveränt unik enskild position som förutbestämd innehavare av problemformuleringsprivilegiet:

” – Pilgrimsfalken som med huvudet höljt i segerhuva, äger ingenting mer att förlora än luften under vingarna.”