Det enklaste vore att Försätta Samtliga av Förtalsutsatta Oskyldiga Osynliggjorda Ute på En Öde Ö med Varulven som Fåraherde.

Problemet är att inte ens tillräckligt många av Stockholms Arkipelags Kobbar och Skär skulle Anses Nödvändiga och Tillräckliga för varken Finanshaj eller Förbundsarketyp.

Om Varulven skulle utses till Uppseendeväckande Vårdare i Uppfostringsanstalter i Runda Tal mellan Tummen och Pekfingret, skulle typ Coronainspirerade Genetiska Designers kunna Klona Varulven i minst En Upplaga av Tusen Exemplar, varav Tvåhundratjugonio Bonus med Stämpeln av en Krokofant, Etthundrasjutton Premium med Stämpeln Skvader, Femtioelva med Stämpeln Basilisk, Sju med Autograferna från De Fyras gäng, samt Tre Lyxexemplar med Hologram Föreställande Trinity:

Allrahögsta Instans, Den Allvetande Storytellern och, för att förvirra Utomstående Obehöriga Bokstavstroende och Legaliserade Neoluddister, Den Förlorade Sonen ersatt med Det Frigående Förlorade Gillots Rötägg.

Det finns sådana Obstinata Upprorsmakare inom Extremistorganisationen Normaliserade Centrumyttrar, vilka Alltid, i Alla Sammanhang och Plötsligt Infriade Situationsbundna Incidenter, ”1% Rötägg på Verklighetsflykt undan de övriga 99% Symboliska Artefaktbeväpnade Status Quo-Återställare” som Vägrar att i Överensstämmelse med Socialdarwinismens Norm, Återinställa sig i Det Naturliga Urvalet av Kulturberikande Opportunister.

En mycket Känd men något Kontroversiell Professor Kalkyl med Specialiteten Ljusskygga Element som För Länge sedan passerat Stadiet av Skuggan av Sig, i Kollektivansluten Mening, Själv, Hyser en Högst Sannolik Åsiktsutövning angående med Avseende på Termodynamikens Andra Lag om Sub-Entropiska Counterkulturer, som Fördelar ut sina Digitala Lönekuvert bland Hetlevrade Självgående Klädhängare smyckade med Tjocka Guldkedjor där Samtliga Länkar kan anses vara den Svagaste och Lolex & Bolex-armbandsur, Typ Kronometrar utan Utvisare av Ovillkorlig Livstid innanför Gallret till Ofrivilligt Utanförskap i Ljudisolerade Särintresserade Slutna Mitoscellstruktrurer.

Professor Kalkyl vill inte i Förväg uttala sig Bestämt angående Självuppfyllande Profetia i Glappet, typ Bråddjup Ravin lite i stil med Coloradoflodens branta brandväggar, från Vilket Osynliggjorda Spekulanter lite i Stil med Forna tiders Veteranerna med kända konster i Folkets Parkanläggningar och Minnenas Television, utför Konststycket att fördela Kvarglömda Effekter så att Det som Göms som Snö, inte återfinns i Hö, med en Ständigt Uppväxande Makthungrig Elit med Föredömliga Besök på Hamburgerrestaurangens Andra Ställe och Alldeles strax före Den Förestående Nära Döden-upplevelsen, ändå hinner utse både en ny Arvfurste, Typ En Patron Ur Crethi och Plethi, och Direkt hämtat från den Kontrafaktiska Penningtvättmaskinens Realpolitiska Sanktionerade Spirituella Flockimmuniteten:

  1. Capofamiglia – (familjens överhuvud)
  2. Consigliere – (rådgivare)
  3. Sotto Capo – (underkommendör)
  4. Capodecina – (gruppledare)
  5. Uomini D’onore – (”män av ära”)
  6. Rasi Minapa – (”medhjälpare”)

Professor Kalkyl, i den Förpubertala Lillvuxna Kamratfostrande Sociala Kompetenta inom Skolastikens Höga Murar, menar på Fullaste Allvar med Seriositet i Röstanslaget, att De Tidigare Föredömena, numera Förgrömmande Anhängare av Vårat Gäng med sådana Förebilder som Tuttan och Ingeborg och Rosornas Krig i Bakhuvudets Reptilhjärna, Alltför sällan Tar sig För Pannan, Gör Om och Gör Rätt, men där emot blir, efter att långvariga inom Lås och Bom samt Elektriskt Drivna Svängdörrar, Studier av hur att laga En Tagliatelle Cavalleria Rusticana inspirerad av Kadmiumröda tofsluvor lite i stil med Nils Holgersons Legendariska Huvudbeklädnad och, ej att i förbifarten förhastad förglömma, Förväxlingsmöjligheten i Enfaldig Lagotto romagnolo, flerfaldig Risotto milanese, Mångfaldig Lamborghini Antipasta och Subkulturberikande genom Ormgrupperade Allrahögstainstans Vigda Veka Livet i Katakombernas Ormgropar, iklädda Gucchi-skor, Armanikostym, Karmosinröd kravatt och som täckmantel Korgossens Senaste Vårmodell med anknytning tillbaka i Tiden till Mysteriespelens Potemkinkulisser, Prominenta Gengångare.

Med Indirekt Anschluss från den Klasslösa Närvarolistan på Pulpeter vid Desinformationsdisken, uppstår en Hjord av Publika Provisoriska Volontärer som Hellre än att Lämnas utanför Bygemenskapen i Ortens Cafeteria, hellre än Gärna Rättar in sig i Leden till Normaliserad Frikår med Kreativa visualiseringar av i Förtid redan Fördömda Spolingar på god väg Uppför Maslows Behovstrappa, till Wittgensteins Uppdragna Stege som skulle Ge ett Tryggt Läge på Giganters Axelmakter.

Går Läsaren/Tydaren de 39 Maslowska Stegen för långt i Grottes Ekorrhjul uppstår Synnerligen lätt och behändigt en Bisociativ Speleologisk Ordkonstvrängeri som Lika Plötsligt som Ovälkommet övergår i en Komplex Teleologisk Megalomani in Retrospektiv ME-ME-METOO-metrisk Eggelingsk Diagonalsymfoni.

Dock Utesluter inte Det Ena Det Andra.

Utan Inre Motivation till den Utmärkta Huvudrollen som Problemformuleringspriviligierad Monopolspelare, kan ändå Den i Förtid Stigmatiserade Socialartificiella Stormtruppsmedlemmen också Ingå som Predestinerad synnerligen Lättprovocerad till Depraverad Adept i Postalkemiskt Särboförhållande i vilket Rekreation är en Hederssak kombinerad med Den Gyllene Regeln förlagd till hyllan mellan Backspegeln och Bakrutan och Framför kylarprydnaden med Spirit of XTC, Emily, The Flying Lady (den flygande damen) eller Nelly in Her Nighty (Nelly i nattlinnet), som med modern datorteknik, antagligen en välutrustad holografisk 3D-skrivare och genom att studera gamla foton på Elanor Velasco Thornton så har man lyckats att återskapa sådana obscena detaljer som av säkerhetsskäl fälls ner i kylaren antingen genom en knapptryckning på instrumentpanelen eller när man tar ur kodnyckeln ur tändningslåset.

Har även den mindre Grovt Kriminella Vardagsverkligheten nått Vägs Ände?

Med Encrochat, Anom-Trojan Shield samt Sjölunds insatser Dokumenterade Av Bodin, borde snart Kriminaletens Våldsmonopol övergå till Nollvisionen angående Försåtliga Brottshandlingar i Ekonomiskt-Kommersiellt Vinstintresse.

Som tidigare i förbigående nämnts kan även Sjögrens Samlade Kunskaper samt Släktforskningsbidrag också kunna inkludera Insatser som Löser Många, men kanske inte Allas problem med Frånvarande Ökenfäder utan Erkänt Faderskap.

Redan nu kan Uppmärksam Läsare/Tydare av Språkspel mellan Raderna om Sekretessbelagda Mysteriespel utvinna så många Oförutsedda Informationsbitar att Föreställningar om Medborgerliga Härkomster kan ha uppstått likaväl under en 14-dagars Retro Charterresa till Kanarieöarna, som en Sen Kväll på Stadshotellet till melodier som I Den Gula Paviljongen och Sju Solröda Segel i Bakgrunden till Balkongscenen i samplat kluckande från Solkustens ilandflutna strandsatta båtflyktingar.

Det Enastående Barnet har legat som en Bulle i Ugnen och Antagits av Den Heliga Moderns Närmast Förtroendeingivande Husmödrar i Kyrkans Syföreningsboogie, som i ett Välsignat Tillstånd, Förklaras i Dopattesten vid på Namngivardagen (till till exempel Tuesday, Wednesday eller Friday) att dels vara försedd med En Ensamstående Mamma, dels ha någon Fadersgestalt antingen i Ansvarsbefriande Flykt undan Nästkommande Generation, eller helt enkelt Ovetandes om Konsekvensen efter i Tyst Samtycke under Heta Löften om Kråkguld och Orörda Gröna Skogars Ekologiska Markanläggningar, uppnått Högsta Näringskedjans Extatiska Företräde till Höga Visans Praktiska Detaljstudier av Erotiska Laddningar i Agapiska-Episka Ordbehandlingar, erhållit Ännu en Avkomma att Näringsberika med lättuggade eller remixade Desinformationsbitar direkt Nedladdade i PDF-format från Elektronisk BVC på Distans i ZOOM i Faktaresistenta PVC-kovöser.

Varken Anom, Qanon, Encrochat eller Släktforskarens Remix av, fram tills dess, bortsorterade Informationsbitar om Frånvarande Gemene Man, typ John Doe- eller Don Giovanni-typ, kan i sig Förlägga bitarna så att Någon Holistisk Helhetsbild framträder Med Bästa Inställningar till Minsta Gemensamma Nämnare.

Först när Bokstav läggs till Bokstav, Ord läggs till Ord och Register läggs till Register kommer Läsare/Tydare Upptäcka ett Svårbegripligt Matrix-mönster där Alla Bitarna passar ihop i Förening av Säd spilld på Hälleberget efter ett Nyss Avslutat Midsommarfirande, Vissa Fångar som till Tonerna av Sjöberg och med Nymans Röst efter Sjömans Genomslag med ”Gul” och ”Blå”, och 7 x 70 + 1 (ej att förväxla med Göring), släppt Internerna fria som Trädkrypare ur Vårdkrävande Burar, Isoleringsceller för Synnerligen Frihetslängtande i Eskapistiska Drömmar, och genast efter Klivet utöver Toleranströskeln sökt sig till Närmaste Honungsfälla typ den numera nedlagda till Bostadsrätter, förlagda Lärkstaden och Oäkta Barn utan Börd som hittills Omhändertagits av Praktiserande Pragmatisk Jour-Änglamakerska, Sinnesslöanstalter med Utåtagerande Minderåriga som Högsta Kompetensområde, samt sådana Vilseförda som kanske så småningom kommer att erhålla plats på Tiljan i Scener från ett Äktenskap i Förfall, eller en av Noréns Drömmar om Olssons Oskuldsfulla Omedvetna Inre Förutsättningar med Lösa Spekulationer hämtade från Narcissistiska Hypoteser om Osynliggjorda Barn med längtan efter Dels mer Bitcoins i den Electroniska Plånboken, dels Ett Liv i Sus och Dus, gärna nära Hotellets matsal, Sturegallerian och Ostens Nedsmältning av Millers Poetiska Hänsyftningar till Den Lilla Folktalaren Adolfs upplevelser från Wienervalsens Mamma, tjänsteflickans Klaras, och Övertidsarbetande Ofrivilliga Utlösaren Alois likt en Oförlöst Puritansk Katalysator, framkallar Anschluss’s Golden Gate Estetiskt Närvarande, i Harnings Härtappning av Utomupsaliensiska Den Verkliga Verkligheten i Stålbadet, Kardinalfärgen Lilas betydelse för Ett Liv efter Nära Döden i Efterdarrningarna av den Verkliga Verklighetens Slukhålsdimensioner.

Arvsynden efter Kain övergick till Immateriellt Affektiv Emotionellt Modersbunden Arvsrätt och i dess kölvatten återuppstod Samma Onda Cirkel som Noga Beskrivits i texter om Hemliga Cirkeln i Sala.

Då ingen än idag vet om Mästaren hade en Avkomma efter antingen Magdala-Maria, Borstahus-Maria eller både-och Den Livslevande Efterbörden i Högst Personliga Uttryck av Naturtroget och Evidensbaserat Existensberättigande efter Outhärdliga Upplevelser i Tomrummet efter Entropiska Rèverier, kunde Den ej Efterfrågade Ej Efterlängtade Oönskade i Sladden endast Hämnas på Fadermördaren genom efter en hastig genomläsning av Tjänstekvinnans Son, via sin Biologiska Moder på den tiden vare sig bemött med Vederbörlig Respekt eller som Bidragstagande Ensamstående Singel-Mamma vars Enfödde Sons Uppväxt mest kunde relateras till Hamsuns egenhändigt ihopsatta version av Svälta räv.

Det är inte utan att Svält på en gång kan påminna om Dostojevskijs Anteckningar från Källarhålet och Kafkas En Svältkonstnär i Fånglägret.

Den Numera i vår tid Hoppingivande Visionen om Den Enes Död är den Andres Död var på den tiden, Under rådande Förhållanden i Tystnadskulturellt Instiftat Samtycke fortfarande Möjligt att genomföra för Företrädande Administrativt Organ, men Efter Två Världskrig och Fler än Två utlösta Kärnexplosioner, kunde inte längre Barnet, oavsett om det varit Fött Fri och Obunden eller Oönskad placerad på Barnhem eller Uppfostringsanstalt, Inse Vidden av Sitt Liv som Gäst i Verkligheten i en Verklighet som inte kunde, i dennes Vildaste Föreställningar om hur Fantasin sätter gränserna, finna Någon äldre Utgåva i Marknadsanpassad Upplaga, som Lättbegripligt kunde förklara Reglerna som gällde från och med Anfallet mot Pearl Harbor och fram till Kubakrisens Glada Dagar för dansant ungdom med Cuba Libre i Parasolldrinken och Rom & Coca Cola som Örhänge, typ Eva Green, strax innan det var dags för att pudra Näsan med Coke i pulverform och en Smiley som Extra XTC-Krydda i Remixen av Diametralt motsatta Paradoxalt Absurt Förnuftsvidriga Förklaringsmodeller.

En Synnerligen Välinsatt Associativ Steganografisk Ordkonstmakare kan Omformulera Tidslinjen från Orsak till Verkan, Ur vilket också en Gökunge kan kläckas i en Kungsörnens Kända Näste.

Rent Hypotetiskt kan Detektiven Allmänheten, i skydd av pseudonymen ”Signaturmelodiradion” Självklart Förklara Hur också Joakim i Babylon, efter Språkförbistringens Inträde och Elfenbenstornet granne med GroundZero, med en ColaZero i senaste version, kunde åtminstone Andligen bli en Biologiskt Genetisk Anfader till Jungfru Marias Associativa Anknytning till Nypressad, men i Naiv Ofrivilligt Oförstånd, ej med Muntligt Samtycke, Typ Tusen Strålande Solar som Stjärnan i Öster, Jungfruolja i vilket Oliven i Dry Martinin aldrig haft den Huvudroll som Eftervärlden Tilldelat Artefakten i fråga.

På Fädernet Försvinner lika Snabbt som ett Oöppnat Avlöningskonto på ett Krogbesök i Lönndom Nära Dig.

Arbetarklassens Diktatur förklarade Religionen som en Opioid För den dåtida Levande och Livsglada Allmänheten, men hade alls inte samma Förmaningspolitik, typ Förbudstiden i Speak Easy’s och andra Lönnkrogar angående intagande av Vodka under utförande av Kosackdans på Röda Torget eller i Nära anslutning till De Himmelska Ängdernas Chow Chow i Zoho.

En sådan Långlivad Tradition Lever vidare än i Vår Högteknologiska, Elektroniska, Digitaliserade, Virtuella, Cybernetiska Informationstid, alltför Späckad av Dolda Avsikter, Vaga Löften om Framtida Segrar i Fädrens Skidspår, Den Sista Striden inför Domedagen som, efter den, för Samtliga inom Det Naturliga Urvalet av i Högsta Näringskedjan, på grund av Icke Personlighetsbekräftande Åtgärder intryckta i Malpåsen i övrigt fylld av Fagra Löften om Män på Mars och Kvinnor på Venus, kommer som ett Brev på Posten en Förvarning till Auktoritetsbundna MILF-drömmare som Synnerligen Med Lätthet kan Pröva sina Vingar likt en Eskapistisk Ikaros, men långt senare efter Ararat, närmare Ida, efter Buklandningen i Tron av att vara en halvbroder till Medea, insåg sin släktrelation närmast till vara Halvbroder till Medeahypotesen.

Detta kan ytterst bero på Oidipus Rex gemensamma DNA-släktdrag med Electra Glide.

Därmed kunde Ikaros ha upplevt sig som Hel igen, men ett Orakel vars Härkomst tills vidare förblivit Okänt, påvisade att Ikaros högst Sannolikt hade sin andra Halva förlagt till från samma Hemmahamn som Antigone.

Självklart är Throbbing Gristle’s Dream Machine betydligt knapphändigare att Avkoda, än Depeche Mode’s Personal Jesus.

Med Informationsbitar hämtade från Amons och Encrochats Gemensamma Sopcontainer, kan Anfädernas DNA-spår härledas ända tillbaka till Adam och Eva, samt här lite mer avlägset från Stenbockens och Kräftans Vändkretsar, Ask och Embla, samt nästan intill Samma Longitud, Zeus och Hera, men den här gången utan vare sig Europa eller Svanskruden Importerad från Лебеди́ное о́зеро och Grossisthandlaren Rothbart (kan eventuellt vara en etymologisk parafras till Robin Rödhake) och därmed, med ett otal hänvisningar till Relikdelar, kunnat bevisa att Mästaren högst av sannolika skäl Härstammar från ett Oförväntat spontant intimt möte mellan Messalina och Caligula.

Det vi som tillhört Den Naturligt Utvalda Gruppen sapiens sapiens inom konstarten Ecce Homo Har samtliga utan Minsta Undantag från Regeln Läst mellan Raderna i Omkvädet ”Antropocentriska Artefakter i Kontrafaktiska Faktoiders Cybernetiska Matriser” Hur Antihjältar, typ Själasörjande icke Familjeförsörjande Mästare i Alienerat Utanförskap Försatt i Entropi, genom Intervaller mellan Tidens Vingslag, ägnat mer av Otillgänglig Egentid till Uppoffring för Okända Objektifierade inom samma Intelligenta Design, än Själva Egocentriskt Förmedlat till Eftervärlden sådana Dåd som om inte Vederbörande Tilltalade i Egen Sak lyft fram Händelseförloppet i Realtid, hade inte heller några Evangelister, Lärjungar eller Andra begåvade å Huvudets Vägnar i Spekulativ Realism och Domedagsprofetiska Läror, Styrt Narrativet med en Drönare direkt, i smickrande syfte, plagierad från Woodhouse’s Mästerverk om hur också en Äkta Tidsfördrivare ändå kan Uppnå en Existensberättigad Bertie Wooster inom Näringskedjans Högsta Top Floors Pent House in Deep, typ Gräddan av Grädden på Moset.

Det Gäller Alltså för Den Handlande Agenten och Aktören inom Generaliserade Branscher att Lägga över Ansvaret på Oavslutade Handlingsmönster på Skrivkunniga Språkspelare Välbevandrade och Välbehandlade av, redan de gamla Romarnas Ökenfäder, Crethi och Plethi, i Omskrivet i Perfekt Form att Tillgodogöra sig Språkspelets Underförstådda Mellan-Raderna-Föreställningar som för Vederbörande Obehörig Utomstående Steganografiskt Nytillkommen, i förhållande till Från och med De Hektiska Tidernas Begynnelse, Exekutiv Fåtöljäventyrare, typ Tomas av Aquino, innan Fåtöljäventyraren Förlagt Handlingen på Tillfälligt Besök på Annat Ställe, upplevt Genesis som en God Början till en lägre fram, typ Johannes Uppenbarelsebok, Helt Obegriplig kontext, Lättillgänglig endast av Högsta Kasten inom Innersta Kretsen av Bokstavstroende Legaliserade Fariséer samt icke själva Religionsutövande Tankesmedjor med Julius Caesar i Tredje person, ofta Singularis, men då och då, under Förtäckt Mantel Pseudonym Signatur, påstått sig ha skrivit Plotten om Galliska Kriget i ett Sinnestillstånd av Theresias Extasiska Pythias Automatiska Utskriftsbedrift.

Vitsen är inte att Förespegla för Detektiven Allmänheten hur Mästaren kunde gå på Vattnet, eller om Hen var Utrustad med någon typ av Osynliggjort Flytetyg, typ Isflak eller Surfingbräda.

Drömmen som sådan, med eller utan sådana Mästerverk ”Egyptiska Dödsboken”, ”Tibetanska Dödsboken, Broder Jakobs Samplade Deep House Remix av (”I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen, och Guds änglar gick upp och ner för den”. I ett helt annat sammanhang, längre ända fram till Nya Testamentets Johannes Evangelium: ”Och han sade: ”Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.”, Allrahögstainstans har även ibland använt sig av drömmar för att informera mer Godtrogna av Bokstavstrogna sin vilja och Kreativt Visualisera Framtiden genom Domedagsprofeter som ingår i Allrahögstainstans Syntetisk-Dialektiska Urval, typ Josef, som tack vare sin Fantasi som endast kan sätta ut gränserna mellan Dikt och Verklighetsanpassning, av Farao Själv gavs den lite i vår tids nuläge, lite föråldrade omskrivningen ”Safenat Paneach”, men som ändå hade det goda med sig att Safenat Paneach, (med de sedvanliga klartexten i korthet: ”Slutet Gott Allting Gott”) Kort därefter gifte sig med Asenat, dotter till Poti Fera, prästen i On, med vilken han snart, det vill säga minst nio månvarv, fick två söner, Manasse och Efraim, exempelvis om den unge Josefs drömmar (1 Mos 37:5-11) om hur Josef och hans Bröder höll på att binda kärvar och Josefs kärve stod upprätt medan brödernas kärvar stod runt omkring och bugade sig och i en annan dröm bugade sig solen, månen och elva stjärnor för Josef och dessa drömmar gick i uppfyllelse då Jakob, hans hustru och deras elva söner flyttade till Egypten under en svår svältperiod och där tvingades de alla underkasta sig (och buga sig för) Josef, som då hade blivit egyptisk livsmedelsadministratör), som Swedenborgs Drömbok”, Freuds ”Drömtydning”, eller Professor Kalkyls Kommentar då Tintin utfört ett första utkast angående Vän i Nöd i närheten av Nepal, Katmandu, där Kapten Haddock, trots Återhållna inre Aggressivt Impulsstyrda Tourette’s, typ AST en utvecklingsrelaterad problematik (”Neurodevelopmental disorder”) som debuterar tidigt, äger neurobiologiska grundförutsättningar och påverkar det Medvetnas Engagemang i Framställande av uttagna med Lövsåg (Läsaren/Tydaren kan också fördjupa sig i Mozarts intresse för Skatologisk Humor (ej att sammanblandas med, om inte Nöden kräver det för Associativ Steganografisk Ordkonstmakare I Otidigheter, ”Eskatologisk Humor”), med hänvisning till Ursprungskällan:

”Ett brev daterat 5 november 1777 till Mozarts kusin Maria Anna Thekla Mozart är ett exempel på Mozarts användning av skatologi. Det tyska originalet är i rimmad, lite lik en slik från Limerick, vers.

Jag önskar dig god natt
Men skit först i din säng och få den att spricka.
Sov gott, min kärlek
I din mun kommer din röv att skjuta”)

Det är ställt inom allt rimligt tvivel att Orden i Visan också kan härstamma som en, med personernas Förnamn utbyta till mer okännbara, för att Utöka Beskyddarverksamheten kring Personans Integritet i Lebensraummets mest Mittenextrema Normalstörda Tesseraktiska Utformningar:

”I gamla sta’n, vid Kornhamnstorg,
I Hallbecks antikvariat
en gammal drömbok köpte jag
i folioformat.

Sen drömde jag förliden natt
om Beatrice-Aurore
Det är en gammal käresta
väl död sen många år.”
– Harriet Löwenhjelm, Beatrice-Aurore

Uti Universell Utväxling mellan hur Existensberättigandet Transcenderar till Intetberättigandet i Frånvaro av i Tidrummet Utmätt Livsutrymme för Eskapistiskt Beroende Vandrarfåglar, typ Trädkrypare eller Doktor Stork, kan den Ena Informationsbiten Synnerligen Starkt Associeras till ett Vederkvickande Luftslott, medan den diametralt motsatta Förmedlar en Rimlig Upplevelse av Elfenbenstorn i Språkförbistringens Bokstavstrogna Teckenspråk.

Drömmen som sådan i Sig, Platon, Kant, Schopenhauer och Bergson, i Kroppar ute i Idévärlden, ”Drömmen-i-Sig” kan fylla Minst Två Vitt Skilda Funktioner men där ingenting tills Vidare Förutspår att den Tredje Uteslutna också, när Tillfället då ett komma inte kan utesluta punkten, kan komma till Synnerligen Nytta och Användning för Samtliga Ledamöter inom Fnille & Fmak-Rådets Lyckta Dörrar.

Å Ena Sidan Mardrömmen, förmedlar ett oklippt, oredigerat och oretuscherat uttryck för det som inte är Påträffningsbart under Realtid i Självupplevt Nuläge i Nuflöde.

Den Nyss Uppvaknade ut ur från av R.E.M-sömn invaggade Läsaren/Tydaren Ingår i den Holistiska Upplevelsen av Glasklar Verklighetsanpassning och Upptäcker, efter en kort stund i Posttraumatiskt Stresstillstånd, att Nuläget egentligen bara är en Effekt av Ställförträdande Förgivettagande.

Läsaren/Tydaren kommer otvetydigt Erinra sig Varseblivningsförmågan till Medveten Närvaro i Häret och Nuet.

Därmed följer en Andaktsfull Utåtagering av Spänningsfyllt Förstadium till Sprituell Katatoni.

Motpolen till Mardrömmen är den Fullständiga Oavkortade Versionen av Kreativa Grepp om Framtida Informativa Iscensättningar av högst Önskansvärd Situationskomik.

Den Ena Scenen efter Den Andra, ger ett i Framtiden Preventiv Profylaktisk PWO i vilket även det mest Häpnadsväckande Luftslottet kan tänkas som Mer än Realiserbart.

Naturligtvis är hela Svartbygget från den Djupast Belägna Fängelsehålan upp till Tinnar och Torn konstruerat av Arbetskraftsinvandrare från Andra sidan om Baltiska Havet.

Om ifall inte Tom Titts Experimentsats Funnits Skulle hela Slottsbygget Rinna ut genom ett Flödesschemas Avlopp, ut i Minnenas Sand.

Det är det som skiljer Syndafallets Djup från Syndaflodens Bredd.

Med Beröm i Sak, är det ändå svårt att acceptera att ”Ändamålet Helgar Medlen”.

Den på Livstid används till Brottsbekämpning i Gällande Nuläge skulle lika väl kunna Omfatta Ekonomisk Personlig Skatteåtervinning i Förtid, samt Miljöförstöring i Akutläge.

Det var tragiskt att det låg gifttunnor i Brunnsviken, alldeles intill Haga StadsnationalParkering, alldeles i nära anslutning till Koppartältet med en, i Positiva Ordalydelser, omtalad Råbiff, eller Giftet i Råcksta träsk, med PCB och andra hälsoskadliga grundämnen, typ tungmetaller, samtidigt som Stat och Kommun menar att Skydda Grimsta Naturreservat från Andra Normalstörningar av Mänskliga Aktiviteter och Insekter och Blå Ängsgrodors Fortsatta Existensberättigande.

Kan Människan Skapa ett Antropocentriskt Skatteparadis på Jorden, så bör Rättskipande Beslutsfattare också Tillhandahålla sådana Insatser att Negativ inverkan med Kemiska Resurser direkt Anknutna till Periodiska Systemet, Edens Lustgård i Vilket Frukten Från Kunskapens Träd (som Alls inte måste Associeras till Newtons Upptäckt av Gravitationskraften) varken behöver Kulturberikas med Kemiskt Magiska Molekyler eller Andra för Arternas Uppkomst via Naturliga Urvalsprincipen Passiviserande Insatsstyrkor Uppfostrade med Inlärd Hjälplöshet inklusive Allt av Ohälsosam Apati som Långsiktig Konsekvensetiskt betänkande i Reptilhjärnans Neuroner, typ Neurovetenskapsteori om Homo sapiens sapiens Oförmåga till Långt Utanför Tesseraktens Samtliga sidor, i relation till så Omtalat ME samt Företrädande Ombud av Omänskliga Skyldigheter innanför Långt i Förväg Förorenat Territorialvatten.

Endast Abstraktionen Utsätter Gränsförbindelserna från Little Man till Big Boy i Ej Uppfattningsbara av Radarpar, Missiler från Respektive Västblock till Östblock.

Homo sapiens sapiens kan ju först betrakta Objektivt i Observerande Självets ME TOO Självklara Medvetande Dagens Representanter av Rationellt Handlande i Överensstämmelse med Åsiktsresistenta Framtida Faktiska Perspektivritningar, som ”sapiens sapiens”, i betydelsen: ”Medveten om Ens egen medvetenhet om Futuristiska Strategier i Oförutsedda ME TOO Sociala Medier”, istället för Frånvaron av detsamma i Återkommande Fyraårsperioder i vilket Folkets representanter Synnerligen Lätt låter sig Övertalas i Manipulativt syfte angående sådant som blir Lönsamt i Varje Enkrona penningtvättade till Nollor och Ettor.

Påståendet att Främmande Makt När som Helst kan slå ut både Tjänstepensionernas Prognoser inför en allt Hårdare och Bistrare Ekonomisk lågkonjunktur förmedlade av Börsmäklarnas Räknenissar, eller Försätta hela Folket i Osäker Handlingsförlamning, typ Apatisk Katatoni i Livsbejakande Autonomt Framtidsperspektiv i Synnerhet gällande Existensberättigande även Före Nära Döden-upplevelser före sista Bäst Före-datum utgår som Otippad Vinnare i Näringskedjans Maratonlopp med Realitetsanpassade Förlopp avseende Parkouriska Jump och Skyrunning i Ekologiskt Återvinningsbara Fotbeklädnader, typ Barfotaskor, kan men bör inte Drömmen-är-Över-effekten påverka Förlustelser i Bosch vision av Lustarnas Trädgårdsförening med Speciell Inriktning på Steady state i Status quo, Inner Peace Movement.

Inner Peace kan även för Faktaresistenta Foliehattar innebära mer vidsynta och vidsträckta Framtidsplaner i Lokala Hembygds House Country Clubbar.

Ett enda Swing av Semiotisk-Ekologisk Puttklubba och Hela Finansvärlden kommer att hamna i Black Hole-in-One Slukhål för Sådana Kortsiktiga Samhällsarkitekter som aldrig tittar längre än i Distanserande Perspektiv mellan Näsan och Kylarprydnadens Historiens Vingslag, med en Fjärilseffekt som sträcker sig ända bort till Himmelska Ängder utanför Wutan Hembrännande Laboratorier i Vilka Den Lilla Kemisten med Kortsiktiga insikter i Biologisk Genetiskt Experiment, söker Framställa Alkemisternas Röda Tinktur samt Enhörningens Horn med Protokollsanteckningar från Rosen & Korsets Fritidsförening, speciellt Avsedd för Kriminella gänganslutningar Nära Dig i Grannsamverkan av Klanliknande Vattendelande Kranar.

Med ”Kranar”, även om föregående stycke handlar om Kranförarens Distansarbete mellan Näsan och Kylarprydnaden, bör Målsättningen Integreras i både Rörelseapparaten, Blodomloppet och luftintaget till Kroppsligt Immunförsvar i vilket Språkspelets Försvarsspelare först inriktar sig på pedagogiskt Filosoferande om hur Främmande Makt främst attackerar inre strukturer av Artärer, Vener samt Syreupptagande mytomspunna, men i Nuläget, avförda från Vetenskapsbelagda Vidskepligheter, Alveoler.

Detta kan tyckas Märkligt för Obehörig Utomstående i Bokstavstroende Auktoritetstroende Förbund och samvetslösa Sammanslutningar utanför Ramen av Grundlagsinsatser med Främsta Syfte att Var Seriöst Lagd Medborgare samt Undersåte till Överförmyndarmyndigheten ska Hysa Förtroendeingivande Förespeglingar i Språkförbistringens Tystnadskulturella Samtyckesförslag.

Likaledes kan Obehöriga Utomstående Bokstavstroende Neoluddister av ej Evidensbaserad Misstänksamhet avfärda Språkspelande Associativ Stenograf som Humorbefriad Skojare. Detta kan i helt andra sammanhang uppfattas av Vederbörande Målsägare som Nedsättande Ordalydelse, men i den här kontexten blir Utnämningen istället upplevas som Semiotisk-symboliskt Smicker.

Sanningen är att Doers Gör vad Thinkers i Tankesmedjor Önskar att de kunde göra, om bara Viljans Makt stod till Buds på Öppna marknaden.

Det Dunkelt Tänkta är Det Dunkelt Utförda.

Kvinnliga med Företräden över knähöjd samt Näsans Längd, Tillbakahålls av Omoderna Tankar om Människan, i Cybernetiska Webbaserade Digitaliserade Verklighetsuppfattningar hyser med Verklighetsförankrade Visioner än Företrädare av Verklighetsfrämmande Alienationer i Permanenta Allitterationer.

Även om Individen företräds av ett Nutida Plagiat av Jägare och Samlare i Robinson Crusoes Nostalgiska Världsbild måste ovillkorligen också Individuella Solitärer av det Enskilda Släktet i Kategorin Oberoende Solipsister i Survivalistisk-Minimalistisk Presentation, uppleva Verklighetsbeskrivningen som något mer Opersonligt, än Föregående Spegelvärld i Mitt Hem är Min Borgensförbindelse, typ Berlinmuren mellan Sanning och Konsekvens.

Också en Abstraktion, typ 2x = 3y, kan innehålla en hel del av Emotionellt Affektivt Känsloladdade Förhoppningar om Framtida Hägringar långt utöver Händelsehorisontens Visionära Begreppsdefinitioner. Det gäller alltså att Transkribera Känslor i Abstraherande Objektifierande Kärleksförklaringar till Ordalydelser som även Böndernas Framtida Efterträdare kan tillgodogöra sig utan en Avskärmat Interface, typ ME-besatta Selfie- Självfixerade Neonarcissistiska Utgåvor i Retro versioner av Evig Ungdom i Shangri La.

Interaktionen mellan Bubers Jag och Den andre myntat av den franska filosofen Simone de Beauvoir.

Hen, i Betydelsen den Diametralt Oppositionella Motsatta Det Andra Könet, kan idag Betraktas i intim Relation till det Nuvarande Uteslutna Tredje.

Georg Grosz var inte någon Puritansk Företrädare för Politiserad Korrektionsanstalt.

Med Acklamation Instämmer Samtliga Företrädare för Annorlunda, i förhållande till Gemene Mans Yttre, Behag hur den Objektifierade Levande Varelsen i Betraktarens Voyeuristiska Tubkikare hur den tyske filosofen Friedrich Hegels teori, i intervallen från Beethovens Song of Joy till Nutida Förhandlingsföreträden i Europeiska Gemenskapens Visionära Grepp om Hur även Israel och Australien bör ingå i Framtida uppgraderade versioner av Huruvida Banérförarens Flagga också ska innehålla andra Impressioner från Eurovisions Inflytande över Allmogens Population omräknad till Särskiljande Särintressen utanför Tesseraktens Platonska Objektifierade Idealistiska Kroppar.

Varje Asocialt Inkompetent Informell Halvledare utifrån Poppers Öppna Samhällskontrakt samt Gödels Osäkerhetsprincip, typ Antisocial Agorafobi, hamnar i Villkorligt Existensoberättigande BNP per Capita, om ifall Företrädaren av Antisociala Element också innehåller Öppna Kretskort i Bergsons Personkemiska Öppna Landskap omskapade genom, till hälften Halvöppna, semipermeabla, till återstående hälften, Halvtomma Socialrelaterade Sluhål ofta Underminerade av Erosioner i Subkulturberikande Motstånd omformulerade till Faktaresistenta Amanda Ohm i Realtid.

I alla Socialt Underminerade Sammanslutningar av Diskurser utspelar sig en dialektik mellan subjekt (densamma) och objekt (den andre), i grund och botten handlar om dialektiken mellan Gemene Man och Äkta Makan Hulda. Efter Nio Månader Uppenbarar sig, kanske helt Oväntat, en liten i 37 grader Celsius, Kil direkt från Ugnen och Ner i förtid inköpt Fruktkorg efter Föregående Insemination av Blommor och av Skadedjursbekämpare, utrotningshotade Honungsapor.

Att ”Tänka Utanför Boxen” är redan ett Passerat Utvecklingsstadium för Associativa Steganografiska Ordkonstmakare. Här några gamla och nya dubbeltydiga Homografer:

Det gamla välkända ”Plåttermos”, vars ena tolkningsföreträde är ”plåt-termos” och det andra, lite mer avancerat obegripligt abstrakt: ”plåttermos”.

Vad ”plåtter-mos” är kan tolkas helt väsensskilt.

”Plåtter”, kan vara en försvenskning av Engelskans ”Platter”, dvs ”Tallrik”.

”Plåtter” kan också vara en ”Anslagstavla”. Steget längre är att acceptera att ”plåtter” också, med samma uttal, stavas med ett gement ”o”; ”plotter”. Denna lösning är knappast godkänd av Bokstavstroende Språkspelspuritaner.

Med en gång ökar utbudet av tillval exponentiellt i förhållande till tillgodohavande per capita. ”Plotter”, i en helt annan betydelse, kan jämföras med En en slags skrivare, skrivbiträde, protokollföraren, petnoga stenograf (som ej i det här sammanhanget bör förväxlas med ”petnoga associativ steganografisk ordkonstmakare), eller synnerligen attraktiv och parant (med synonymerna: stilig, elegant, välvårdad, flott, chic; klädsam, snygg, prydlig; iögonfallande, effektfull) privatsekreterare, typ ”Miss Eve eller Jane Moneypenny”, möjligtvis helt enäggs utbytbara för olika situationer, tvillingsystrar, med enda skillnaden som syns är att Eve, eller om det är Jane, som är piercad i höger, eller om det var vänster, näsvinge och, utom synhåll för Media, brukar uppträda på M&S-klubben ”Abstract” iklädda rollerna som Mary-Kate Olsen och Ashley Fuller Olsen, födda 13 juni 1986 i Sherman Oaks i Kalifornien, som visserligen är två-äggs-tvillingar, men ändå inte helt olika respektive Den Andra) som skriver ut vektorgrafik från en dator med hjälp av pennor.

Inom vissa territorier inom Populärlitteratur samt Filmmanuskript kan hela Narrativet, för att Samtliga Inblandade ska slippa Skumma hela Den Omfattande Ordmassan, typ Lorem Ipsum, direkt hämtat från citatet: ”

”Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit…”

Vilket ordagrant betyder:
”Det finns ingen som älskar smärta, som söker det och vill ha det, just för att det är smärta…” Vilket kan anses som i klarspråk lyder: ”

”Den ursprungliga Lorem Ipsum-texten, använd sedan 1500-talet:
”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.””

(Citatet hämtat med varm hälsning till icke medvetandes om detta remixade till sammanhängande betydelsebärande innebörd, smickrade plagiat: Mattias Rundquist)

(se här en kort ordmassa som kan föregå med gott exempel om sådant utförande ute i skarpt läge i Diskmaskinsrealismens Vardagsverklighet, typ ”Hönssoppa med korngryn”, ”Rötter” samt ”Jag talar om Jerusalem” men i mer webbaserad än evidensbaserad kontextuell digital sammansmältning av två verklighetstrogna legeringsmatriser, författat av numera bortgångna till Andra sidans Andra Ställe om Hyperboolesk Verbal-Sakral, i praktiskt utformad Urna från Riket Ur, som är i rådande Nuläge, är mest känd för att Stadsstatens Administrativa Enhet Föredömligt Alltid var Före sin tid, Arnold Wesker (24 May 1932 – 12 April 2016).

Själva Anspelningen kan I Observativt Syfte förklaras med följande Ordmassa i Spårens Eda Språkförbistringen i Kungens United Kingdom (mest känd idag för Henrik VIII, Elisabeth I, Mary Stuart (som inte bör förväxlad med den prisbelönta Mary Stewart och inte heller den Kreative Kocken som lanserade Receptet till ”There is a difference between an Irish Stew and a Brown Stew.”) vars valspråk ”In the end is my beginning” både, som orden bokstavligen kan tolkas, både inledde och avslutade Babingtonsammansvärjningen (1586), där bland andra Filip II av Spanien var inblandad var inblandad.

Walsingham, som en synnerligen särbegåvad å huvudets vägnar, vaken och uppmärksam på det mesta, hade upptäckt konspiration teorin i dess linda och eftersökte sex roller till konspirationens Innersta Cell Under jord.

Gifford, som Drottning Marys Hovleverantör av Särskilt Utvalda Informationsbitar, var i själva verket, om den senare ägnat någon tidsförslösande läsning av Historiska Biografier av till exempel Stefan Sweig, ZigZag, hade arbetat för Walsingham sedan 1585. Varje retroaktiv informationsbit mellan Babington och Mary utlästes av Integritetskränkande, i syfte att Rädda Elisabeths Häck i hennes Ensitsiga Renässansfåtölj, lästes först av Walsingham och kopierades av hans spionskola och sändes sedan ocensurerad, oretuscherad, oklippt och oredigerad till sin sekretessbelagda målsägare, dvs Mary Stuart, Drottning av Skoternas Land och därför inte underlydande Elisabeth 1. Walsingham var på hugget. En spionskola som kunde ha tjänat som förebild för Benchley Park och Alan Turing, dechiffrerade varje meddelande på ett, i jämförelse med Alan Turings knäckande av Enigma 2-producerade kryptiska chiffer, genom trial and error-metoden, det vill säga genom en numera, lite förlegad, traditionell, i betydelsen ”nostalgisk upplevelse av vintage plot, att börja med att ersätta bokstäver och förekomsten av vanliga bokstäver (frekvensanalys) till klartext. Sedan gissade Walsingham (det hörs ju på namnet att han både kunde dansa Wienervals och, när nöden trängde på, dra en slagdänga till vals) till dess att Walsingham upplevde koden i överensstämmelse med hans eget, men i synnerhet Elisabeth 1:s, Önsketänkande Kreativa Visualiseringseffekter.

En annan skillnad mellan (lägg här märke till hur ofta ordet ”mellan” kan, men inte måste, förekomma i en Föredömlig Ordmassa innan Skumögd Närläsare transformerar den, via en permutation i mitos, hemliga celler i semipermeabelt öppet närverk) en tolvtaggad Plotter och en Virtuellt lagd Cyberskrivare är att eftersom Cyberskrivaren från början främst är avsedd till Utskrift av Kontextuellt Betydelsebärande i Klartext skriva ut text, är vederbörande protokollförare, typ stenograf (som Astrid Lindgren i Tjänsten hos Harry Söderman under Tider av Ofred mellan Folk till Folk) ofta enklare än Gemene Man först kan Förespegla Sig, att kontrollera. Oftast räcker det med att skicka Ordmassan till en Nätansluten Cyberskrivare för att få den att generera en helt obegriplig, i betydelsen nonsens absurd, alienerad, med inspiration hämtad från till häften Burroughs Cut Up and Down och andra hälften Genesis P Orridge egen version av John Cage Sound of Silence. Så är inte fallet med en tolvtaggad plotter. En rad kontrollspråk skrevs till plottrarna för att ha möjlighet att skicka långt mer avancerad information till dem, till exempel ”rita en linje mellan koordinat x och koordinat y” och även primitiver för att rita text med valbar linjär färdväg, kolör och storlek mätt och glad i centilong.

Under en period kom det ut små tolvtaggade plottrar ur garderober och skafferier med gammal skåpmat för hemmabruk, främst avsedda för experimentation med semiotiskt preparerat symbolspråk. Deras prokrastinerade, mätt i inch i engelska miles, hastighet gjorde dock att de inte var lämpliga att använda som Ordinarie Cybernetisk-Faraonska Skrivare av Hieroglyfer med Högteknologisk Sampler som komplement till.

Idag har plottrar i många fall ersatts av Välkrivare. Ofta säljs XXXL-skrivare som XXX-plottrar, trots att de egentligen inte är XXX-plottrar.

Plotter kallas också ett elektroniskt navigationshjälpmedel, som på en grafisk skärm drar ett Ekologiskt Fotavtryck ”plot”, i farkostens kölvatten utanför Tellus Gravitationsfält. Avancerade modeller kan göra detta direkt inom samma Rumtid.

Andra Homonyma Självspråkspelande Autografer inleder hellre än Gärna Språkspelet med en Rockad, typ ”As-kungen” (Det vill säga ”Den Engögde med Två Olyckskorpar som enda Resesällskap mellan När och Fjärran”) med ”Ask-ungen”, eller, för den delen;

”Den välkända egyptiska guden Anubis Schakal förekommer nuförtiden i allt från spel till filmer och kommer i själva verket från den egyptiska mytologin. Guden Anubis avbildades i nästan alla fall med en människokropp och ett schakalhuvud med uppgift att skydda de dödas gravar.

Egyptiska Guden Anubis Schakal Maskeraddräkt inkluderar en guld- och svartfärgad tunika i randig design med tillhörande egyptisk krage samt andra gyllene detaljer. Det medföljer dessutom både armband- och överarmbandsskydd samt en detaljrik schakalmask.

Storlekar: Medium och Large.”

Oavkortad stulen från Partyhallen.

Möjligtvis, även om det, i Sir Arthur Conan Doyle’s berömda omkväde, kan verka helt Osannolikt, kan Psykopompen Anubis knappast ha haft någon i symbolisk betydelsebärande Hemspråksundervisning från Sindbad Sjöfararens Härkomst (vissa drag har föregående gemensamt med senare tiders, i överenstämmelse med vår Tidräkning i Greenwich Time, Homeros Hemlängtande Bågskytt efter Plötsligt Inträffande Sammanträden med Cyklopögat och Kirke, vars Svinerier endast och enbart för de Fria Associationsbanorna vidare mellan Synapser och myelinskal, jämförelsen ”Gudfadern 1 – 3” och ”Íslendingasögur”, typ (det finns förstås andra också):

”Miller, William Ian (1990). Bloodtaking and Peacemaking: Feud, Law, and Society in Saga Iceland. Chicago: University of Chicago Press”

Med ett Ord på Vägen:

”Det Ena Utesluter inte Det Andra, men väl Det Uteslutna Tredje.”

En behöver inte en Akademisk examen för att Förstå och Inse Hur Mänskligheten, även på Kort Sikt, Först Designar Gravstenen, inbjuder Samtliga Andra av Alla Levande Varelser på planeten Tellus att Gå i Förväg som Psykopompar, för att därpå Formulera ett lämpligt Testamente till Återstående Spillran av Homo sapiens sapiens Neanderthalis Erectus Africaniensis och med Little Man i Sinister hand och Big Boys Efterträdare Junior i den Enda Rätta Uträtta sitt Allra Sista Tillkortakommande med Universums RumTid som enda Levande Kronvittne.

Någon som tills vidare, fram till sista Dagens Heliga Nära Döden-upplevelse, Önskar förbli Anonym, har med Bestämdhet Förklarat att: ”Det Sista som Människan överger, är Hoppet, Men av Tron, Hoppet och Kärleken till Nästan, så är Kärleken till Materia med beteckningen i Grundämnen i Periodiska Systemet, AU, större än resten av Makten och Hela Den Oändligt Vidsträckta Härligheten.

Redan från Första Födelsedagen Predikar Var och en av Gemene Man samt Äkta Makan Hulda inför sin Livs Levande Avkomma:

”Gör som jag säger, inte som jag gör.”

Men Alla bland de Oupplysta av Detektiven Allmänheten vet Redan på Förhand att ”Learning by Doing” vilar på Grundbulten att:

”Plagiatet är det Allra Största Berömmet”.

Därför är det inte särskilt Förvånande att Kommande Generation av Crethi och Plethi också kommer att begå Exakt Samma Misstag som Ensamstående Mödrar och Frånvarande Fäder ute i Landets alla Slott och Kojor.

Därför är Tystnadskulturen legio i Status Quo.

Det gäller Alltså för Samtliga Fullvuxna att innan de hamnar i Ofrivillig Isolerad Ensamstående Alienation i Utanförskap på Seniorboende eller Äldreboende med ständig Personalbrist och oinfriad Hemspråksundervisning på Ren och Skär Gustav Eriksons Vasas Renässans-svenska, via Teleslingor och Skype, Söka Hörsamma Kulturberikande Kunskapsnivåer ifrån När och Fjärran Klimatflyktingar från Tsunamidrabbade Turistfällor Samt Ekologiskt, Rättvisemärkta Produkter från Afghanistans krigshärjade områden och Colombias skövlade, för Framställningar av Carfentanil, Crack, Spice och andra av Livets kortsiktiga Glädjeämnen i Alienationens Ekologiska Fotavtryck.

Som alla Nu Levande Existensberättigade, till och med Percy Barnevik, vet att Gemene Man inte ens kan föreställa sig i kreativ visualisering angående hur en slipsten ska dras eller var i det Inre Rummet det Blå Skåpet ska stå. Plastpappor kommer och går medan Ensamhushållens Tillväxt står i direkt Samband med antalet Singlar ute på Krogar, gator och torg, före Corona/covid-19 intrång innanför Nationens Ingenmansgränser i Twilight Zone to Dark Net.

I Alienationens Främlingsskapande Spår

Rår varken Människa eller Ljusår

En Stark Ledare visar Sig ute i den Praktiska Diskmaskinsrealistiska Vardagsverkligheten Fungera Högst Lika Påtagligt Bra som en Välansad Underdog i Celestär Opposition Informell Halvledande Domedagsprofet.

Att Halvledaren inte får det Välansade Skägget ur Brevinkastet kanske Innerst Inne beror på Målsägaren brist på Empatisk Kraftansträngning då Nästan alltredan befinner sig i Predestinerat Skarpast Möjliga Utsatta Läge I vilket en Handlingskraftig Doer skulle Gripa varje möjligt och omöjligt Tillfälle till Biståndshjälp för Sjunkande båtflyktingar i Omedelbar närhet i relation till Förutseende Vrakplundrare med Sälungeklubban i Högsta Möjliga Utdraget Black Hole in One.

Den Aktningsfulla Pessimismen är till sin Natur i Dagsläget Betydligt, i Nu pågående Flödesschema, Synnerligen mer Verklighetsförankrat än den Psykosociala Diskmaskinsrealismens Förespråkare i Språkförbistringens Babels Rasande Språkspel. Puritanska Katharer sökte Katharsis i Kartago, men Cato han före. Den Dubbelbottnade Associativa Steganografiska Brudkistan kan av Utomstående i Utanförskap upplevas som en Garderob där Älvor i Fårakläder umgås med Likartade Zombies maskerade till Antingen Vampyrer eller Varulvar.

Det som Gemene Mans Äkta Maka Hulda inte ens i sina Vildaste av Spirituella Visualiseringar kan Föreställa sig, är Hur Det Ekologiska Nuflödet ska Marknadsföras Till Allrahögstainstans Änglakör av Baktalande Ja-sägare i Riksdagvalet 2020 där både en och två Verbalt laddade Dagsedlar som Bakläxor i Slagdängor utdelas som Oskäliga Bidrag till Alienationsskapande Problemformuleringspriviligierade i Med Elektroniska VIP-kort som Inträde till Första Klassens Privatbostäder i Uppsåtligt Syfte Inordnade i Paradisets Högsta Innersta Sjunde Kretsen.

Det Ekologiska Kretsloppet måste ju inte upplevas som En Klocka som aldrig kommer fram till Gällande Sakförhållande.

Verkligheten är ju betydligt mer Komplexskapande än så.

Här gäller det att inom Tystnadskulturens Berlinmurhöga Framtidsförväntningar hellre hålla Tand för Tunga, än att få Föregående Talare utsliten i Utbränd Utmattningsdepressiv Utpressningssituation före Bromssträckan till Utsträckt Horisontellt Viloläge.

Den Allvetande Storytellern Vet förstås Redan Vart de Blå skåpet ska stå i Förutbestämt Sekretessbelagt med Lack och Sjunde Inseglet i Vilket allehanda Dokument Försvinner som Dagsländor i en Stormvind.

Huvudsaken är att den Allvetande Storytellern med handen på det Utslitna Oxhjärtat på Sinister sida meddelar till Samtliga Av Ansvarsbefriade Beslutsfattare att Faktaresistenta Informationsbitar i Preventivt Syfte kan Förläggas till Kontrafaktisk Verklighetsbeskrivning i Diskursens Kontextuella Errataversionen Kontraproduktiva Narrens Narrativ.

Det är Allmänt känt att Stenografer med tiden kan, med långa och korta, Tillägna sig Signifikanta Signaturmelodier.

Det är därför högst Sannolikt att även en Empiriskt lagd Associativ Steganografisk Ordkonstmakare också lätt kan igenkännas för val att intervaller mellan Begrepp, Koncept, Ekologiska Fotavtryck i Tankegångar från Synaps till Synaps samt Metriska Matriser med i Synnerhet dels den Wittgenstienska oläsbara Textmassan, dels Innebörden i Kontextens Underförstådda Betydelsesyntes, efter Obligatorisk Beteendeanalys i Semiotiska Stilgrepp.

Signaturen är ju Signifikant för var Signifierad Desinformationsbit inom Tystnadskulturområdet Faktaresistenta Faktoidmakare förlagt Någonstans vid Helgeandsholmens Strömparterren där Högt uppe i Näringskedjan Håvfiskarna brukar Hålla sig För Goda Innanför Näringsberikarnas Strikta Regler samt Runda Ramverk, men detta inte alls, som Gemene Man, lite Fördomsfullt Förhastat Dragit Slutsatsen Om, Helt på Allvar hävdar; att Counterkulturens Hedersbegrepp Under Jord är intill minsta mönsterskydd, detaljstyrd, när det i Egentlig Mening medför att Håvfiskarna, införstådd med Sekretären, Ökar Fångsten och därmed Kreativa Visualiseringen av Värt Varenda Krona, saknar både Ord, Ljud och Kraftfulla Rörelser med Ursprung i Primitiva Impulsstyrda Affektiva från Rörelseapparaten härstammande, som kan skrämma det Frilevande Fiskebeståndet utom Räckhåll för Rojalistiska Håvleverantörer av Sötvattensdjur som Följer med Strömmen ned från Mälarens Sjö och ut i den Bräckta Saltsjön som Inleder till Utloppet genom Stockholms Vidsträckta Arkipelag. Visst händer det ändå i samband med Vårsalongen att Laxar simmar mot strömmen för att där bortom Norr Mälarstrand, sätta nya Yngel till Världshaven.

Detta betyder i Klartext att, liksom varje Legendarisk Könsneutralt Unisex Korsordsmakare är även Väletablerade Välutrustade Kompetenta Associativa Steganografiska Ordkonstmakare sin speciella Signatur som för Utomstående Obehöriga Bokstavstroende Fariséer, typ Neoluddister i Ulvens från Tassemarken iklädd Fårakläder, inte helt olika Hårstrån från Föraktfullt Spottande Lamadjur, som också Direkt från Predikstolen inhyrda Svartrockaren, kan förses med Alienerande Låneord Härledda och Hörsammade i Speciellt Utformade Informationsbitar med främsta Syfte att ge Yttrandefriheten en Ensamcell i Välisolerat Utanförskap.

Genesis P Orridge Föregår med Föredömligt Gott Exempel då Hen uttrycker Hur En Två Enkla Celler, om Skiljeväggen Slås ut eller De tidigare Bärande Meningsskiljaktigheterna Förpassas till Liken i Garderoben, Rörd men inte Skakad Gammal Skåpmat, eller en Gammal Trasa som Hellre än ofta är Till det Yttre Svart, men liksom en Retro MUMSMUMS, innanför Ytterskalet, bär en Jungfruligt Oskuldsfull Oskyldig Vit Betydelsebärande Innebörd, strax Innan Sänggåendet med Drömkakan och Uppvaknandet med Rött som Vederlagt Bevis efter Nattens Inbrott och med en Morgongåva, typ Tredje Person Singularis i Obestämd form.

Att Genesis P Orridge helt Tveklöst kan ha Rätt angående denna Plötsligt Uppstådda Sammanslagning av Två helt Vitt skilda Personliga Karaktärsdrag, kan Helt Evidensbaserat Förklaras med följande Radarpar: ”Helan och Halvan”, Lennon & McCartney, Neidan & Weidan, Björn & Benny, Jagger & Richards, Sofi & Tukker, Simon & Garfunkel, Hugin & Munin, Bowie & Visconti, Icona & Pop, Spears & Pop, GAGA & John, Albert & Herbert, Tweedledee & Tweedledum, Dodgson & Alice, Vinci & Joconde, Hamlet & Yorrick, Didi & Gogo, Gilbert & George, Albert & Victoria, med flera med flera…

Genesis P Orridge syftar varken till ”Två slår Den Tredje”, eller Två som Dansar Argentinsk Tango Uteslutna Tredje ur Faire le Ménage-à-Trois. Det signifikativa för Orridge tillrättaläggande Hypotes är istället att Två Självständiga, kanske mer Egocentriskt Introvert lagda Högsensitiva Personligheter, i Fahlströms Betydelsebärande Mening, ”Bisocieras”, istället för ”Associeras”, eller ”Dissocieras” eller ”Dissas”, ur vilket, i Andligt Spirituell Kreativ Aktiv Reaktionsladdad Receptiv, ur Sammanslagningen Uppstår en Gnista som, helt Oväntat, inleder Livsformen i Tredje Person Singularis som Första Person Singularis Liksom Genesis P Orridge också Framhåller, Uppstår och Framstår En Äkta Hermafroditisk Arketypisk Artefakt som ett Utslag från Swedenborgs Änglamakerska, eller Hermes Trismegistos Förutsägelse Informationsutbyte i Vilken ett Personlig Inbjudan, designat som ett V.I.P-baserat Visitkort med Autentisk Signatur Oavkortat från Hermetisten och Det Hemliga Sällskapets Närvaro i Alienationens Förklädnad, Christian Rosenkreuz Bröllopsdag dit även Katarer från Occitaniens Languedoc medför Höviska Trubadurer med Oförberedd Oförställd Raplyrik om Legenda Aura där sådana Giganter som Don Quijote, Don Carlos, Don Juan, Don Corleone samt Utvalda delar Av Don-kosackerna efter Enträgna Begär gör sig Hörda.

Det är aldrig för sent att Prokrastinera.

Den Stora Fördelen med att Prokrastinera i Tid, är att Allt i Världen Ständigt och Jämnt är Försatt i Rörelse.

Att prokrastinera är långt ifrån någon ny Trend.

I Spanien sa man Förr, På den Gamla Goda tiden, ”mañana, mañana” men inte ens Fritiof Nilsson Piraten lär ha kunnat uppskjuta sin naturliga avgång.

Ändå ligger det något Sunt i den Oförberedda Tillgången till att i Förutseende Syfte, förbruka mer av Tiden före ett Föreläggande Handlingsschema till Oförutsedda händelseutvecklingar före något Akut inträffar och Därmed finns ingen Insparad Tid över till Profylaktiska Eftertankar Före det skarpa nuläget.

Allt hänger förstås på hur Gemene Man medvetet kan närvara i hur Allt hänger samman i en Orsakskedja från Det står ingen Ko på isen, tills att Nötsteken ligger i Grytan och puttrar.

I det här enskilda fallet som kan råda i Häret och Nuet är den Evidensbaserade Beviskedjan Synnerligen Väsentlig för att ingen Guilt by Association ska uppstå Kon ute på Isen som snart ska Hängmöras, inte av någon i Spirituell Mening, kommer att Drunkna.

Orsakssamband i Beviskedjan kan mycket väl Uppstå också då Skuldbördan är lyft från Oxens OK.

En alltför Långsökt Association i Spekulativt Syfte vore Om och Endast OM Ifall Skarprättaren, i det här fallet, Slaktaren Förlagt sin Eldrivna Matadorstötare i Hemma i Bostaden, och av det Enda Skälet måste Fäets Livstid förläggas Prokrastinerat till Nästkommande Vardag efter Helg.

För Kons del kan Slaktarens Oprofessionella Arbetsminne satt ut Tillfällig funktion, i Starkaste Dagen på the Death Row, inge hopp om ännu en Uppvaktning i Kalvdansen eller Oxdansen ute på Den Himmelska Ängden, innan Dagen före Dagen har passerat Bäst-Före-Innan-Datum.

Flödesschemat bör just därför inne hålla Tillräckligt många Profylaktiska Prokrastineringstillfällen för att den Plötsliga Inlärda handlingsförlamningen Ska Övergå i Aktivt, Högeffektivt, icke empatiskt, Gränssnittet mellan Förutsättningar till Annans Bortgång, till Tillkortakommande för Målsägarens Fortsatta Existensberättigande.

I den här Versionen av Kreativ Kreaturshantering strax Före Den Levande Varelsens Första och Sista Nära Döden Upplevelse kan Sista Dagens Heliga Stund ägnas åt vidlyftiga Spekulationer som antingen har samma Utgångspunkt som Utagerande Veganer iklädda Trädkramarnas mer Intima Kroppshållning, eller utföra sådana Hantverkliga Visioner Angående Hur Gränssnittet Mellan Liv och Död och inte helt Uteslutet i Gebitet, Enkronor i Reda Pengar.

En sådan Dagsverkare som Undanhåller den Storslagna Skalpellen från hur en Slipsten ska Dras Erhåller vid ännu en Prokrastinering, mer av Dagsedlar, än Riksdaler i av Ekologisk Skoghantering Pappersmassa vars Ljudeffekt är konstruerat så att det ger det Rätta Prasslet på Rätta Sidan om Mittfältet.

Hur som haver, ska Gudarna veta, en bordläggning av Symbolisk Skuta, typ Albertina kan, typ vattendelare, leda fram till Lyckligare Dagar än dem som Förespeglats av Ansvarsbefriade Kulturberikande Beslutsfattare Nära Dig i Bästa Grannsamverkan.

Det Postmoderna Sveriges Makthavare har varit ytterst Usla på är att mota en Spirituell Uppdaterad Version av ”Mota Olle i Grind” Numera är Villkoren Utformade så att Endast Fantasin utfäster sådana i huvudsak Andliga Landmärken i Glappet mellan Önsketänkande å ena sidan och Kreativ Budgetplanering å den Andra.

Klyftan Gemene Man, Crethi och Plethi samt Detektiven Ökar långt över Marginalernas Diskmaskinsrealistiska Ensamstående Singeltillvaro i följden av den Växande tilltagande men sällan Tilltalande Kurvan I Ensamhushåll Nära Dig.

Fotbollsspelande bidrar till en del av Önskvärd Kollektivansluten Gemenskapskänsla Men långt Ifrån Alla Medspelande av Isolerade i Alienationens Spår Önskar Fortsätta i tillvaron med Ökad Medveten Närvaro om den Tesserakta Sfärens Avrundande Ytförhållanden.

Detta Frånvarande Intresse kan av många i den Innersta Kretsen av Kulturberikande Etablissemang upplevas som en ren Provokation mot Samhällskontraktets Finstilta Mellan Raderna Underförstådda Inbördes Betydelsebärande Önsketänkande.

Men Betänkas Bör Dock att Relationen Medmänskliga Interaktiva Medborgerliga Rättigheter är Ytterst Beroende av Den Isolerade Alienerade Undersåtens Relation till Mångkulturella Anspelningar i Masskulturella Evenemangsuppträden.

Då Flertalet av Nyanlända Traditionsbärare, typ Vito Corleone söker Uppleva en Anpassad Konform Förförståelse av Tysta Samtycken i Samförstånd mellan Tystnadskulturens Anfallsspelare, kan det Mesta Tyckas minst lika Häpnadsväckande som Levitationen i Nära anknytning till Allmänna Förespeglingar där till och med Hembygdsrörelsen inte längre kan bidra med sitt kortaste Strå till Stacken.

Det som Gäller För den Ena, gäller inte För Den Andra, en förblir helt obegripligt för Uteslutna Tredje i Statiskt Permanent Utanförskap i Vilket även Internerade Pliktskolor kan upplevas som en Flintsten i Sinister Fotsid beklädnad.

Grundtanken i Spekulationen om Ekvivalensen mellan pragmatiserade Neoluddister och Neoidealistiska Anstiftare i God Tro Bygger på att i Diskmaskinsrealismens Vardagstillvaro är faktiskt Alla Medmänniskor en Ö, men med Flera Stenkast emellan Den Frivilliga Anpassningsförmågan och De Motvilligt Genetiska Förutsättningarna Som Föredömlig Förebild i Forna tiders Nyanlända från antingen kommandes över en brolös kommunikationsled på sandbankar från Helsingör över till Helsingborg, eller i gränstrakterna mellan Senare tiders anlagda förbindelser långt över Bottniska Viken.

Förebilden är Tills Vidare och fram tills Annat Anges av Fördömande Allrahögstainstans i Högsta grad i Beroendeställning mellan Skål och Vägg.

Det finns Alltså Alla Orimliga Skäl till att Anta Att Enda Förorsaken till Differensen i Ekvatorial Territoriell Distanser Humanoid från Humanoid snart Står framför Ättestupan med å Huvudets Vägnar Skarprättande kanter, ligger i Förutsättningen För Samtliga Medborgare och Undersåtar att Inse och Aktivt Betrakta Den Evigt pågående Rörelsen-i-Sig.

Då Vito Corleone Ankommer till Förestående Första Passage-effekten i Ellis Island, kan Samtliga Medvetet närvarande även i Nuvarande Postmoderna Tider Föreställa sig Iscensättningen av Helt Vitt skilda Traditionellt Hårt bundna, näst intill mellan Blod och Jord, Emigrerande Själar eller ibland till och med rena Vrakspillror Söker Guld och Gröna Skogar i Landet med Mixad Smoothies med Allt från Napalm till Carfentanyl på Menyn a La Carte.

Nytillkomna i Obehörigt Utanförskap kan endast Tillägna sig De Senare uppståndna Traditionerna från White House i Öst till Las Vegas och vidare ända bort till Disneyland och Never Never i Den Vita Kaninens Svarta hål.

Det behövs åtminstone en Tankeställare innan Återställaren upptäcker gradskillnaden på ett Lutande Plan ner mot Den Kokta Grodans Lägsta i Underkant tilltagna Bottenläget All Time Low.

Mångkulturen i Spåren efter Masskulturens Oekologiska Fotavtryck Tillför till Marknadskrafternas Fördelningspolitik Alltifrån Schamanens Cirkelkaffe till Rött vin från Carmel med Oblat som tilltugg.

Ett Attraktivt Smörgåsbord består ju av så mycket mer än endast Vin och Oblat.

Det behövs Betydligt Fler än 10 Miljoner för att Klara av sådana, sett i Backspegelns Kranka Blekhet.

Med emoierna förändras hela den digitala virtuella cyber verklighetsbilden med både Skrift, Bild och Ljud. Liksom nutida Hieroglyfer behövs ingen Roxette sten för att tillämpa Vanlig Språkspel i Relation till Bönders Språk de Lärdas Latin och Tystnadskulturens Opportunistiska Omkväden i Språkförbistringens Eon av Obegripligheter.

Visst är det väl så att det som stannar bäst kvar i långtidsminnet är det som Gemene Man inte alls kan ha någon Tillräcklig Förförståelse av.

Det är en Retorisk Fråga specialformulerad i Språkspelets variationer Temata.

Frågan är inte, så som många av Den Nedtystade Majoriteten i Quiet Riot kan Föreställa sig, Vad Voltaire’s Trädgård kan Göra för Detektiven Allmänheten, utan vad Oberoende Obehörig Utomstående kan Komma med för Evidensbaserade Tillämpningsmetoder av det Dunkelt Tänkta omformulerat till I Ord och Inga Visor Aldrig någonsin tidigare Outtalat Samförstånd av Tyst Samtycke före Bäst-Före Datum, det vill säga Dagen före Dagen före Domedagen.

*Det är alltså något som Behöriga Innestående av Läsare/Tydare kan i sin inre föreställningsförmåga inom endast de gränssättningar som Fantasin har förmågan att Tillhandahålla, vad som verkar vara Inplanerat och vad som i verkligheten är Implanterat.

Var och en av Överlevande Alienerade Isolerade i Utanförskap, utan att på något sätt Utesluta sådana som Uteslutande upplever Beroendeskapande Hemmahörighet i Orten, ska vara Väl medvetna om är Vad som är Fantasiberikande och vad som är Andefattigt, i betydelsen Omöjligt att Föreställa sig utan Omfattande Kreativa Visualiseringar i Konceptuellt Abstrakta Monoliter.

Att helt och hållet Förutsättningslöst bilda sig en högst Egenmäktig Vanföreställning om Huruvida De, i Obestämd Form Pluralis, Uteslutna Tredje kan befinna sig I helt Frivilligt och Volontärt Utanförskap Utanför Outtalad Samverkan, Löser inte det Minsta det Oförklarliga Problemet på Distanserade utan Vidare Anslutning till Anställning i Närvarande Medvetet Distanslöst Grannsamverkan där Gräset tycks vara bra mycket Ekologiskt Synergiskt Högeffektivt i Fotosyntes Syntetisk Spice på andra Sidan om Gränslöst Ingenmansland.

Problemformuleringsprivilegiet tillfaller Den Inom Högsta Innersta Kretsloppet av Etablissemangets Grundförutsättningar som bäst kan Avgöra den Väsentliga Evidensbaserade Åtskillnaden mellan dels vad som är Ditt eller respektive Mitt, eller Vad som i förhållande till Objektifierad Utomstående i Permanent Utanförskap Neutral Eroderande Slukhål som bara befinner sig på ett Stenkasts Avstånd från Dark Nets Svarta Hattar iklädda annars enfärgade Svartrockar.

Morgondagens Emoilika Kroppslösa, i betydelsen Fysiskt Frånvarande, Beslutsfattare Svänger sig hellre med Goda Lösningar i Backspegeln, än Föredömliga Fantasifulla Premisser för Utsatta utanför den hypotetiska Nostalgiladdade Bygemenskapets Samverkan i Slutna Nätverk inom den Inhemska Tystnadskulturen inbäddad i Massmediala Visionära Begreppsanalyser.

Liksom gällande Hieroglyferna i Kilskriftens Klartext Bör varje Bokstavstroende i Självvalt Frivilligt Subversivt förhållande till Nulägets Nuflöde genom Kretskortets Flödesschema, bör varje Tänkvärt Begrepp Utsmyckas med En Emoi i Två dimensioner som kan Anpassas via Ansvarsbefriade Pliktskolor som Omsluter varje Enskild Upplysningsökande efter Tillämpbara i Diskmaskinsrealismens Vardagsverklighet Informationsbitar undansorterade från Överflödande Desinformationskrevader.

Sverige och Svenskarna har allt att lära av Nederländerna.

Vaddå undrar Gemene Man; vad kan vi ha att lära från ett land under havsytan?

Med så många Medborgare inom samma Area, måste var och en Finna en sådan Sysselsättning att det lönar sig för den Den Enskilda Medborgaren och Hela Infrastrukturella Samhällskroppen, att klara Livhanken inför kommande Framtidsval.

Säg det som inte har hänt i Nederländerna och som Vi här uppe vid Norra Polcirkeln snart strax också kommer att få Uppleva Här Hemma på våra breddgrader?

Nederländerna ska alls inte ses som ett Varnande Exempel, utan tvärtom Ytterst Progressivt, Kreativt, Innovativt och Socialt Kompetent Föredöme.

Dagens Ungdom har allt att lära från En Sådan Nation Nära allt, men också från Utbudet till Sociala Experiment som ständigt är på gång I Förenta Nationernas Samtliga av Trångbodda Utvecklingsområden.

Istället för att ägna Tidspillan åt Negativ Befolkningsutveckling i Orten borde var och en av Heltidsanställd och Fackansluten Framtidsforskare och Futurolog uppdrag att studera Klassiska Legendariska utbud av Dokumentärer om Drogbaroner, Drogmarknadens Vinstdrivande Intressen, Plantskolor med Kulturchockerande bilder från Människor i Misär som ägnar vardag sina Tillkortakommande Livstider åt den ständigt Exponentiellt Ökande Tillväxten av Aromatiska Verksamma Substanser med enda avsikt att Utlösa så Mycket som möjligt av Eskapistiska Frihetsbegär inom Ramen för Uppseendeväckande Illusioner.

Framtidens Politiker i det Nya Partiet Ägnar Alltför Mycket av Nutiden i Förfluten Form där Kulturberikandet i Opportunistiskt Syfte Ska Återspegla Skenet av en Normalbegåvad Karriärstörstig med Blicken Fokuserad på en Entropisk Alienerad Världsbild som varken Innehåller Högpotenta Snyltgäster typ nuvarande Covid-19, inte heller någon uppdaterad version av Högst Naturliga Klimatförändringars Konsekvenser för till exempel Nederländerna, eller det ständigt i mellan Skagen och Malmö Stad, fortsatta landförsjunkandet med Eroderande Landområden som i Tidigare sammanhang fungerat som Fasta Bostäder och Allmänna Turistfällor.

Endast Fantasin Utsätter Landgränserna.

Att sedan Fantasifattiga och Omdömeslösa Neoluddister inte har den Spirituella Varseblivningsförmågan till att i Profylaktiskt Syfte Sopa Utanför Egna Dörren in under Mattan kan inte ens på Kort sikt Ge Intrycket av Domedagsprofeters Olyckskorpssiande om Kulturberikande Pliktskolor med Kamratfostran som Angelägnaste Ämne på Kursplanen inför LGR 2022.

Dagens Ungdom må ha det Synnerligen Svårt med att Överge Dataspelet för att Orientera sig i Omvärldens Närmaste omgivning eller Träna Sportskytte med Lättillgänglig Kalashnikov AK-47 inom Tätbebyggda Områden intill Närliggande Förskolor och Allmänna Platser för Gårdagens Självförverkligande och med tiden Självförbrännande Bidragsberoende A-lagare, men Även För Andra Slutstycken som Hellre än Gärna uppvisar Höga Ambitionsnivåer med Krassa Resultat på de Oskrivna Betygen från Livets Hårda Skola borde åka på en Bakläxa som heter Duga.

Hur ska Nyanlända Framtida Landsbyggare kunna Uppnå ett Normaliserad Pragmatisk Upplevelse av Tillhörighet, Samförstånd, Oegennyttiga Relationer i Samtycke, Förtroendefulla Idealistiska Uppdrag och Djupare Källkritiska Nivåer av Detektiven Allmänhetens Högst, i förhållande till den Egna Populationens Värdenihilistiska Kravmaskiner, Diffust Framställda Förutsättningar För en längre Livstid hellre Före den Naturliga Avgången i relation till Naturliga Urvalets Numera alltmer Digitaliserade Ofrivilligt Isolerade i Predestinerat Förutbestämt Utanförskap där även, om inte i Morgon, så strax därpå följande dag (Tisdagen den 8 juni 2021) också Carfentanil kommer att finnas Tillgänglig För Samtliga Minderåriga Konsumenter där Marknadspriset även inkluderar Hemkörning från Närmaste Krananläggning.

Det må så Vara Fallet att Produktionsstyrd, i förhållande till Hypotetiska Futuristiska Högre Anspråk på Ökad Miljömedvetenhet Fortsätter i en Förlängd i Träda Hållbarhetsutveckling, men Science Fiction-Litteraturens Exemplariskt Utformade Dystopier kan Snart Sagt mer Påminna om Artificiella Paradis i vilket Djävulens Advokat Odlar sin Egen Trädgård med hjälp av Solcellsuppvärmda Swimmingpools och Kontrastrika Kulörta Växthuseffekter Ger Lön för mödan och mera pengar i den Elektroniska Bitcoin-plånboken.

Yttrandefrihet kan ju inte innebära att inte Tänka Efter före Eller Uttala sig om det som Förutsättningslös Tankesmeden Demagogen först har på Tungan och därpå på Sinnestutvidgande Underläpp?

Såsom de som ännu fortsätter i Fädrens Spår mot Framtida Segrar bör allra först Tillsätta en Utredning vars Resultat ska Uppvisa Förmågan till Frånvaro av Antropocentrisk Egenmäktigt Förvarande i Vems Tjänsteutövning det än Vara må.

Vi av Alla av Dem inom gruppen Tysta Majoriteten som kan Läsa, Skriva, Räkna och också Tillämpa dessa Språkspelregler ute i Diskmaskinsrealismens Mångdimensionella versioner av Hypotetiska Framtidsvisioner i den Permanent Ankommande Omedvetna Närvaron mellan Dåtidens Framstegsvänlighet till Framtidens Helhetstänkande Ohållbarhet, kan var och en av Normalbegåvad inom kategorin Allmänbildade Crethi och Plethi, helt på Egen hand Framställa sådana Kreativa Visualiseringar av Kortsiktigt tänkande att till och med en helt vanlig Ånglokförare med valkar i händerna, helt frivilligt kan inse Hur Frånvaron av Brinnande Materia ändå kan Öka mängden av Desillusionerade Dimridåer.

För att Erövra Framtidens Retroaktiva Determinister, krävs en annan Strategi, än att Endast och Enbart vara utrustad med Fokuserade Ögonblick i hårdstyva Nacken.

Att Lära från Historieböckerna betyder inte att Gemene Man kan uppmanas till, när skumläsandet är överståndet, kasta ut Läromedlet i Glömskans Tröstingivande Mörkertal.